Snöskator (björktrastar) vid Trekanten

Lyssna på snöskatan
 music player.


Snöskatan - eller björktrasten, som den egentligen heter - finns i hela landet. Den har inte något alldeles speciellt utseendemässigt kännetecken men man brukar ändå kunna känna igen den när man ser den. Den är huvudsakligen grå på hjässa, nacke och övergump. Sidorna är bruna, bröstet brun-spräckligt och buken gråvit. Den är lika stor som övriga trastar.

Snöskatan häckar mest i mindre kolonier, mest i björk- eller blandskog. Boet byggs i en trädklyka. Det består av torrt gräs, som stabiliseras med lera i botten. Den får ofta två kullar, en i april-maj och en i juni. Äggen ruvas i 13-14 dagar.

Maten består av insekter, larver, maskar och bör, särskilt rönnbär. En del snöskator lär flytta till Mellaneuropa men de flesta stannar kvar eller stryker omkring till platser där de kan få tag på mat.


Nästan året om kan man se snöskator i träden eller på grämattorna kring Trekanten. 2008 såg jag flera bon med ungar i i mitten av maj i pilarna vid Trekantsstranden. Omkring den 20 maj verkade alla ungar lämna boet. Då såg jag flera, knappt flygfärdiga, ungar irra runt i luften och på gräsmattorna.

Jag följde den på bilden under några timmar. Det mynnade ut i en liten barnberät-
telse, Lilla Snöskatans första flygtur. Läs berättelsen

Fast såvitt jag kunde se försvann det året alla snöskatorna från gräsmattorna så fort ungarna blivit flygfärdiga. De dök inte upp igen förrän fram emot hösten. Det mönstret har jag sedan sett även på senare år. Varför vet jag inte.

Här nedan finns lite bilder på snöskator tagna de senaste åren.

Källa förutom egna iakttagelser: Fåglarna i färg av Sigfrid Durango, 1958
Knappt flygfärdig unge på sluttningen mot Nybohov i maj 2009
Snöskata i Gröndals-parken i juni 2009

Snöskata på sluttningen mot Nybohov i april 2010