22 juni, Vid Trekanten


Det gråa och ostadiga vädret har fortsatt. Temperaturen låg närmare 20 grader men det blåste en del.

Vi passerade bara viken vid Trekants-stranden. Där blev en sothöna och fyra ungar matade. Den andra vuxne kom så småningom med den femte ungen på väg hem till boet.

 

 

 

En av de första ungarna följde efter dem i hög fart. När den på vägen passerade en gräsand gjorde den ett utfall mot denne, som drag sig undan. Det förefaller alltså som om alla fem i den här kullen nu börjar bli så stora och kavata att de kan klara sig till vuxen ålder.

En morsk skata stod på stenmuren vid Liljeholmsgränd.


Morsk skata

På promenad

På promenad