18 februari, Runt Trekanten

Det har varit en vecka med mest grått väder, men idag sken solen. Det var fyra grader kallt men nästan vindstilla när jag gick ut vid elvatiden.

I kryddparken bråkade några skator kring en parkbänk. Men jag varken hörde eller såg några småfåglar. Det var likadant uppe kring tomtplatsen. Helt tomt förutom några kivandes skator trots att jag stannade där ganska länge.

Vid bäcken behövda jag byta batterier i kameran. När jag just börjat dök det upp en ekorre på en trädstam bara några få meter ifrån mig. Men när jag var klar med batteribytet var naturligtvis ekorren försvunnen. Typiskt, tänkte jag, det blir en helt misslyckad dag trots solen.

Men det blev det inte. I går kväll gjorde jag i ordning mina fågelbestrivningar på grönsiska och gråsiska. Då skrev jag att jag bara sett grön-siskan en enda gång, i januari 2007. Då såg jag en flock med både grå- och grönsiskor på gångvägen mel-lan Badviken och Blommens-berg. Och idag, när jag kom på samma ställe, såg jag återigen en flock med både grå- och grönsiskor på samma ställe. Enda skillnaden var att de satt uppe i alarna och inte under dem. Och att det nu fanns fler grön- än gråsiskor. vilket sammanträffande. Så ni får vänta på beskriv-ningarna på siskor till dess jag hunnit göra om dem.

Jag fortsatte förbi Badviken. En stor flock med mest blåmesar men också några talgoxar fladd-rade runt bland pilarna över isen från Svanboet och fram emot Terrassen. I de täta snåren var det omöjligt att hinna fotografera de oroliga talgoxarna, men enstaka blåmesar satt tillräckligt länge för att jag skulle kunna hitta en vinkel utan alltför mycket skymmande kvistar framför.En snöskata stod helt stilla i solskenet vid gångvägen upp emot Terrassen. Uppe på den fanns en skata, några talgoxar och en flock grönfinkar. De satt vid den busken de brukar samlas under. De flög också som vanligt upp i träden bortanför Terras-sen så fort jag närmade mig.

I det lilla skogspartiet mellan Terrassen och lekparken undersökte ett par nötväckor om en fågelholk där skulle lösa deras bostadsproblem. En talgoxe hade tydligen tänkt sig detsamma eftersom den jagade bort nötväckorna.

Från de olika buskagen utefter Trekantsstranden låter det ofta mycket. Man kan också se att det rör sig inne bland buskarna. Men det är svårare att se hur många fåglar det egentligen är där eller att iaktta enskilda fåglar. Såvitt jag kan se finns det bortåt tio småfåglar på den här bilden. Men då får man titta ordent-ligt. Det var även idag mest med gråsparvar. Det fanns också - liksom förra veckan - ovanligt många pilfinkar bland gråsparvarna. Där fanns också några talgoxar och blåmesar.

På marken under buskarna och i träden över dem satt flera snöskator och ändå fler koltrastar. Särskilt livligt var det kring en uteplats bland kollektivhusen, där någon satt upp ett antal fågelbord, talgboller m m. Det har bilvit ett riktigt fågelparadis där.

Så, trots den misslyckade inledningen, blev även dagens promenad riktigt givande. Här finns lite av det jag såg.


Talgoxe vid Terrassen

Pilfink nära servicehuset

Snöskata över buskagen