27 oktober, Vid Trekanten


Det var en delvis solig men ganska kylslagen dag. Jag kastade en blick ut genom fönstret på förmiddagen och råkade se en svan vid stranden närmast Trekants-parken. Jag måste naturligtvis genast ge mig dit för att se om det var någon jag kände.

När jag kom ner till stranden låg svanen tillsam-mans med några kanadagäss nära Fiskevår-den. Både den och kanadagäs-sen for omkring i vattnet som om de angripits av vattenloppor. Svanen lät sin irritation gå ut över gässen, som den attac-kerade med en våldsam frenesi till dess de drog sig utåt sjön till.

När jag kom ner till stranden med lite bröd vände sig svanen mot mig. Den kastade sig glupskt över brödbitarna i min hand och brydde sig inte om huruvida den fick med sig alla mina fingrar också. Så åt aldrig Aloe hur hungrig han än var!

Den här svanen hade blek näbb och var inte ringmärkt. Den hade väl vissa likheter med Lotus men föreföll mig större. Jag tror alltså att jag inte sett den här förut.

Medan jag matade svanen kom en stor flock kanadagäss inflygande och landade ute på vattnet. De kom snabbt in för att få sin beskärda del av brödet. Ytterligare en lika stor flock kom lite senare och slog sig ner längre ut på vattnet. De simmade sedan in i viken mot Trekantsparken. Sammanlagt var det säkert över 30 gäss i den här delen av sjön. Det kom också fram några gräsänder, en sothöna, en kråka och ett par skator. Och så duvor förstås.

När brödet var slut och jag fotograferat färdigt gick jag hem igen. Jag såg sedan att svanen var kvar ytterligare några timmar. Den blev bl a matad av en kvinna och ett barn vid Trekantsparken. Där följde den efter dem långt upp på gångvägen och föreföll närmast aggressiv när brödet var slut. Var den hungrig eller bara irriterad av loppangreppet?

PS. Jag såg den här svanen borta vid Nynäs även på eftermiddagen den 30 oktober.