16 november, Runt Trekanten

Jag såg skedanden, viggar, kanadagäss, gräsänder och en sothöna i sjön och koltrastar, blåmesar, kråkor och skator runt omkring.

Sedan senaste promenaden har det stormat, snöat och regnat en hel del. Det låg ett tag över en decimeter snö på marken. Men nu var det barmark, helt vindstilla och blåa fläckar på himlen även om molnen övervägde. Temperaturen låg på +1 grad.
Djup snö den 9 november Snöfall och koltrast på min balkong den 11 november Iskristaller i Blommens-
bergsviken den 16 november

Sothöna, kanadagäss, gräsänder och viggar
När jag kom ner till stranden vid Trekantsparken låg en ensam sothöna där. Men ganska snart anlände en hel del kanadagäss och gräsänder från Fiskevården i en spridd formering.

Fler kanadagäss och gräsänder låg utspridda utefter Trekantsstranden och i Matningsviken. Några gräsänder fanns också på Nybohovssidan av sjön.

Nu var det bara tre viggar kvar i Sjögräsbältet. Jag saknar fortfarande storskrakar. Så här års brukar det finnas ganska många i sjön.

Skedanden är tillbaka - eller har varit kvar hela tiden
Som eftersläntrare till de fåglar, som var på väg in mot Trekantsparken, låg en skedand. Det var troligen samma fågel som varit här tidigare. Den har antagligen varit kvar i sjön hela tiden även om jag inte såg den på den senaste promenaden.


Skedandshonan kan skiljas från gräsands-
honan, som också är med på bilden, främst på den långa, breda näbben, den lite längre halsen och att den är betydligt mindre.

Den här gången föreföll skedanden att mer ha anpassat sig till de övriga fåglarnai gruppen. Den låg ofta nära andra änder och rörde sig i samma riktning.


Andra fåglar
Jag såg inte så många skator i Trekantsparken som jag brukar se. Däremot fanns det några kråkor där.


Ett par blåmesar satt på marken intill Matnings-
viken. De var ivrigt sysselsatta med att leta efter något ätbart bland löven.

Närmare Svan-
boet satt en koltrast i ett buskage utmed stranden. Den utstötte hårda varningsläten och inte den vemodiga, melodiska sång man ofta hör på våren.