Filmsnuttar från svalbardresan

Aggressiva silvertärnor i Ny Ålesund
Silvertärnor bygger bo direkt på marken i glesa kolonier, alltså i princip oskyddade. De tärnor, som inte ligger på ägg, försvarar därför bona och kolonien på ett mycket aggressivt sätt genom att upprepade gånger störtdyka mot inkräktarens högsta punkt, oftast huvudet. En sådan koloni låg mitt i Ny Ålesund. För att vistas där fordrades därför att man skyddade sig mot angreppen, antingen med ett paraply eller genom att hålla upp en hand över huvudet så att den blev högsta punkten.Vilande knubbsälar vid Virgohamna
På väg från Virgohamna till Smeerenburg passerade vi eg grupp knubbsälar, som vilade på små klipphällar och stenar. De lät sig inte störas av att fyra zodiaker låg intill dem, fyllda av fotograferande människor. Några av sälarna simmade också omkring invid zodiakernaSällskaplig isbjörn i packisen
När vi befann oss i packisen utanför Sjuöarna upptäckte besättningen en isbjörn på långt håll. Fartyget tog sig sakta genom packisen allt närmade björnen. När vi inte kunde komma närmare började den i stället lufsa mot oss till dess den stod alldeles nedanför fartygets förstäv. Jag vet inte om den var nyfiken, sällskapssjuk eller hungrig. När vi hade sett oss mätta på varandra lufsade den bort medan vi fortsatte ut ur packisen.Lunkande isbjörn vid Isispynten
När vi gjorde en zodiakkryssning runt den lilla ö, som visat sig för några år sedan vid Isispynten under inlandsisen Austfonnas tillbakadragande, upptäckte vi på stranden av ön en ensam isbjörn. Den lunkade utefter stranden och letade mat i den uppspolade tången, till synes fullkomligt obekymrad om vår närvaro.Nyfikna valrossar vid Torellneset
Så fort vi klev iland från våra zodiaker vid Torellneset kom två valrossar insimmande och började undersöka båtarna. När vi sedan samlade oss vid stranden följde de efter oss. De lade sig några meter ut i vattnet och tittade oblygt på oss och visade upp sig och sina konster.Orolig valross vid Torellneset kommer till ro
En flock valrossar låg på land vid Torellneset tätt sammanpackade, delvis på varandra. En av dem låg tydligen obekvämt för den försökte hela tiden maka eller jaga undan de omkringliggande, så att den själv skulle få bättre plats. Så småningom hittade den tydligen en bekväm plats och sjönk avslappnad ner på rygg i flocken.Mäktiga glaciärfronter i Fuglefjorden
Vi gjorde en zodiakkryssning i Fuglefjorden, som till stor del omges av glaciärer. Här är en panorering över en liten del av de mäktiga glaciärfronterna mot fjorden. Våra zodiaker såg mycket små ut i förhållande till dem.Att lämna en zodiak
Det är en noga inövad procedur att kliva i och ur en zodiak. Alla - besättnings-mannen på fartyget, zodiakföraren och passagerarna - vet vem som gör vad och i vilken ordning det görs. Så här går det till. Det mest väsentliga för passagerarna är att ta rätt grepp om såväl förarens som besättningsmannens arm, det s k sjömans-
greppet.