Longyearbyen


Vår egentliga resa startade i Longyearbyen, huvudorten på Svalbard. Dit hade vi tagit oss med en tre timmars flygning från Oslo. Vi landade vid midnatt. Solen stod högt på himlen så vi såg direkt att vi verkligen kommit till Midnattsolens land. Och var vi var i världen framgick av den här vägvisaren vid flygplatsen.

Vi for med buss den korta vägen till det enda hotell som fanns i Longyearbyen. Där fick vi några timmar sömn innan det var dags att ge sig ut på upptäcksfärd.

Longyearbyens plats i världen


Som så mycket annan bebyggelse på Svalbard har Longyearbyen sin ursprung i kolbrytning. Av denna finns idag bara kvar en liten kolgruva, vars kol svarar för elförsörjningen på orten. Övriga tätorter får sin el från dieselaggregat.

Orten fick nytt liv när man 1967 anlade flygfältet och hit också förlade ett universitet och flyttade hit Norskt Polarinstitutt.

Longyearbyens plats på Svalbard

Idag bor mellan 2 000 och 2 500 människor i Longyearbyen. Praktiskt taget all bebyggelse idag har tillkommit sedan flygfältet anlades. Arkitekturen är mycket enhetlig och väl anpassad till miljön. Det är nästan så att man skulle gissa att Erskine har ritat rubbet. Men så är det väl inte.
Huvudgatan västerut
Huvudgatan österut
Dagis vid huvudgatan
Här finns en stor mycket välförsedd livsmedelsaffär, flera restauranger och, framför allt, många affärer för vildmarkskliv o dyl. Samt administration, samlings-
lokaler, dagis, m m
Det höga stängslet är inte till för att hålla barnen inne utan isbjörnar ute


Här behövs inte många garage- eller parkerings-platser. Bilar kan bara användas för lokala transporter. ska man längre bort får man under större delen av året använda snöskoter. Dessa placeras under sommaren utanför huset.

Det fanns gott om snöskotrar utanför varje hus

Förutom snöskotrar fanns mellan husen en del blommor och fåglar. Fler bilder på sådana i Longyearbyen finns i gallerierna.


Vår rund-vandring avslutades med en samling på det museum, som är kopplat till universite-tet. Efter avslutad visning pro-menerade vi gemensamt någon kilometer bort till hamnen och vårt expeditions- fartyg.

Norsk Polarinstitutt och Svalbards universitetet