Strandskator och fiskmåsar i god grannsamverkan på taket 2011


April. Strandskator och fiskmåsar häckade även detta år på taket till Ahlsells


Ett par strandskator anlände den 14 april. De slog sig genast ner på taket, där de häckade förra året. Den 24 april lade de sig på ägg på samma plats som förra året.

Även fiskmåsarna, som hållit till kring taket lade sig den 28 april på ägg på samma plats som förra året.

Strandskatan nere till vänster och fiskmåsen längre bort till höger

Maj. Både strandskator och fiskmåsar får ungar
Den 1 maj filmade jag en av strandskatorna när den letade mat på gräsmattan i Trekantsparken.


Den 17 maj kläcktes två strandskate-ungar. Den ena föreföll lite svagare från början. Den andre däremot var företagsam och gick tidigt på egna upptäcks-färder. Så här såg den ut när den var ute på egen hand två veckor gammal.


Den 28 maj kläcktet två fiskmåsungar. Ett tredje ägg kläcktes aldrig. Ungarna föreföll livaktiga redan från början och sprang omkring på taket, naturligtvis under övervakning av föräldrarna.

Jag fick det intrycket att det var samma par som förra året och att de nu litade på varandra från början. Övervakningen riktade sig mer åt andra håll, inte mot grannarna på taket. Ungarna rörde sig redan från början över hela taket utan inbördes revir och utan att någon av föräldraparen ingrep.
.
Juni. Ungarna växer upp och utforskar taket
Det föddes ju två ungar vardera under strandskatornas och fiskmåsarnas häckning på taket i år. Den ena strandskateungen dog redan kring månadsskiftet maj-juni, men de övriga ungarna utvecklades väl.


På bilden till vänster från den 6 juni håller strandskate-ungen på med flygövningar medan en vuxen står på muren och visar hur det ska gå till. Det var dock i tidigaste laget nu. Den blev dock flygfärdig senare under månaden.


Den 16 juni upptäckte en av fiskmåsungarna den fiskmås, som legat död på taket sedan april. Den kallade snabbt dit brorsan (eller syrran) för att få hjälp i undersökningen. Samtidigt kom en strandskateunge gåendes förbi och ställde sig att undersöka något annat strax bredvid.
Vad är det där för
konstigt?
Du, kom hit och kolla. Vad tror du det kan vara?

De fortsatte några dagar att hålla till där. Det såg faktiskt ut som om de åt på den.

Juli. Ungarna blir flygfärdiga och lämnar taket


Strandskatorna och fiskmåsarna levde tillsammans på taket till Ahlsells. Bl a hjälpte de till att passa varandras ungar när båda föräldrarna var borta. Den 6 juli släppte båda familjena ner sina ungar på marken i en samordnad aktion. Ungarna höll till på samma område på marken medan en vuxen - ibland en strandskata, ibland en fiskmås - övervakade det hela från taket.


På kvällen återvände de lyckligen till taket. Det här kan du läsa mer om här eller på länken uppe till höger.

Den ena strandskatan var halt
Jag hade tidigare lagt märke till att en av de strandskator, som hållit till på taket till Ahlsells, var halt. Den 3 juli såg jag de båda strandskatorna nere på gräsmattan i parken. På bilden här ser man tydligt det skadade benet. Det hämmade den tydligt när den letade mat. Men den såg i övrigt ut att vara i hyggligt skick. Den andra föreföll dock vara helt frisk när den trippade omkring i sin jakt på föda.