6 juli. Strandskatornas och fiskmåsarnas gemensamma barnomsorg fortsätter

Jag fotograferade fiskmås och strandskata.

Jag har tidigare ofta beskrivit den grannsamverkan om barnomsorgen som utvecklats mellan strandskatorna och fiskmåsarna på taket till Ahlsells förra året och i år. Idag fick jag ytterligare ett exempel på denna.

Gemensam planering


Redan på förmiddagen såg jag att något särskilt var på gång. Alla de vuxna satt tätt tillsammans på muren. Det såg faktiskt ut som om de hade ett gemensamt rådslag. Jag såg också de båda fiskmåsungarna på taket nedan-för. Strandskate-
ungen såg jag inte till men den fanns nog i närheten.


Strandskateungen på marken...


När jag på efter-middagens promenad passerade nedanför taket, hörde jag ett ivrigt pipande från marken intill huset. Där såg jag strand-skateungen trippa omkring inom ett begränsat område. Den höll sig intill husväggen och relativt väl dold uppifrån av ett par träd, som stod där. Intill fanns också ett tätt buskage, som den kunde söka skydd i.


...liksom fiskmåsungarna
Alltså ett utmärkt ställe för en ensam fågelunge på marken. Men det visade sig att den inte alls var ensam. Intill den fanns de båda fiskmåsungarna. De var ju betydligt större än strandskateungen men rörde sig inte lika livligt.

När jag tittade upp emot taket såg jag att en av strandskatorna höll ett vakande öga över alla ungarna. Fiskmåsarna såg jag inte till.

Alla ungarna hade alltså samtidigt lämnat taket och kunnat flyga ner till marken. Men det syntes här på marken att de ännu inte var särskilt säkra flygare. Ingen av dem gjorde något försök att lyfta medan jag såg dem.

Vaktavlösning


När jag en stund senare återvände till platsen hade en av fiskmåsarna tagit över den övervakande positionen på taket. Strandskatan flög då ner till marken, där strandskateungen snabbt sprang emot den. De gjorde sedan sällskap tillsammans in till det mer skyddade området. Under tiden hade fiskmåsungarna dragit sig in i det skyddande buskaget.


Ungarna på upptäcksfärd


När jag återkom efter att ha gått runt sjön stod samma mås eller den andra måsen för barnpassningen från taket. Ungarna började nu bli lite djärvare och mer nyfikna. Strandskatan gjorde längre turer utefter husväggen och ut på den lilla gatstumpen bakom glasskiosken. Den ena fiskmåsen promenerade också över gatstumpen till väggen på Nordströms Trä, där den andra redan placerat sig under ett stuprör.

Strandskateungen på utflykt ...utefter väggen ...på gatan Måsunge på väg över gatan

Jag har väldigt svårt att tro att det här inte hade skett efter en plan, som utarbetats gemensamt av strandskatorna och fiskmåsarna.

På morgonen därpå såg jag hela fiskmåsfamiljen återsamlad på taket. Ungarna var alltså tillräckligt bra flygare för att klara det. Då såg jag hela strandskatefamiljen utspridda ute på gräsmattan. Även den ungen var då tillräckligt bra flygare för att kunna sätta sig i säkerhet i ett träd när ett renhållningsfordon kom för nära den.