Nya bilder

Juli 2014

30 juli. Sångsvan, viggar m m

Efter den senaste veckans extrema fuktiga hetta gick jag ut idag direkt efter en åsk- och regnskur när det "bara" var ca 27 grader varmt. Det duggade fortfarande. Det mesta var blött när jag gav mig upp på Sluttningen mot Nybohov nedanför vatten-reservoaren. Jag hade en förhoppning att jag där skulle kunna få en glimt av de korpar jag hört talas om och som kanske skulle finnas där. Det fick jag inte.

Jag tog mig försiktigt ner till Bron. Där nere fanns som vanligt sångsvanen och några av de sothöns, som också brukade hålla till där.
Sångsvanen nära Bron


Sångsvanen nära Bron

Ute på vattenytan låg som så ofta så här års en liten flock med viggar.


En flock viggar ute på vattenytan

21 juli. Gråhäger och sångsvan på samma gång - exotiskt så det förslår

När vi idag gick över bron stod vår gamla häger på räcket till plattformen på bron. Det var första gången jag såg den i år fast jag vet att många andra har sett den tidigare.
Vår gamle häger var tillbaka igen

Alldeles intill den låg sångsvanen och åt av sjögräset.Tänk att se två sådana i vanliga fall skygga och ganska ovanliga vildmarksfåglar på en gång i en liten storstadssjö som Trekanten. Exotiskt så det förslår!


Sångsvan vid Bron

Intill svanen bland sjögräset låg också en sothönsfamilj med fyra halvvuxna ungar


Sothönsfamilj vid Bron

Men det var inte de enda sothönsungar jag såg idag. Vid det gamla Svanboet fanns en sothöna med minst två ganska nyligen kläckta ungar. Det var ovanligt sent på året för så små ungar. Kanske var det hennes andra kull, jag vet inte...


Nästan nykläckta sothönsungar vid det gamla Svanboet

Såväl vid Trekantsparken som på några ställen utefter Trekantsstranden såg jag också en sothöna med en enda halvvuxen unge. Även om avståndet mellan observationerna var ganska stort kan det vara fråga om samma unge. Så här års rör de ju sig över allt större områden.


Sothöna med en unge vid Trekantsparken
Sothöna med en unge vid Trekantsstranden
Sothönsunge vid Trekantsstranden

16 juli. Två sothönskullar med sammanlagt fem ungar kvar

Idag upptäckte jag bl a fyra halvvuxna sothönsungar, som höll på med dykövningar nära badet. Lite längre bort låg en femte sothönsunge och blev matad av en vuxen.
Fyra halvvuxna sothönsungar nära Badet

I övrigt såg jag sångsvanen, som också låg i sjögräsbältet nära Badet och åt tillsammans med några nästan vuxna andungar. En ung koltrast satt vid Anticimex och unga fiskmåsar fanns i Trekantsparken. Det blev många bra bilder som du kan se här.

8 juli. Sångsvan i Trekanten för första gången

När jag kom hem från min ganska länga semesterresa fanns ett mejl i min brevkorg om att det nog fanns en sångsvan i Trekanten. Jag höll utkik på sjön under dagens uppackning och mycket riktigt. På eftermiddagen såg jag svanen. jag gav mig genast ut och fotograferade den där den låg utanför Grillplatsen och betade sjögräs på ganska djupt vatten, så långt ner den kunde komma. Det är såvitt jag vet första gången en sångsvan gästat sjön.
Sångsvan utanför Grillplatsen


Sångsvan utanför Grillplatsen

På vägen dit såg jag lite andra fåglar vid stranden av Trekantsparken och utanför Sportfiskarna.


Silltrut vid Trekantsparken
Skrattmås vid Trekantsparken
Skrattmåsar i sjögräsbältet utanför Sportfiskarna

På vägen hem såg jag en starfamilj med två ungar på gräsmattorna vid Trekants-parken. Det slog mig då att jag tidigare i år inte sett och fotograferat en enda stare. Men bättre sent än aldrig.


Stare på gräsmattan vid Trekantsstranden
Starfamilj på gräsmattan vid Trekantsstranden
Denna månad 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Jag gick ut idag direkt efter en åsk- och regnskur när det "bara" var ca 27 grader varmt
Sångsvanen tillsammans med ett par sothöns
Gräsand, hona, på Sportfiskarnas brygga
Skator i Trekantsparken
Näckrosor i Blommensbergsviken
Vår gamle häger var tillbaka igen
En av flera viggar utanför Trekantsstranden
Skata på gräsmattorna vid Trekantsstranden
Gråsparvar i Trekantsparken
Egendomlig tistel vid Bron
Sothönsungen under strandträden
Sångsvanen och gräsandsungar i Sjögräsbältet
Ung koltrast vid Anticimex
Skrikande och hukande fiskmåsunge
Sångsvanens näbb har en helt annan form och färg än knölsvanens, som vi brukar se här
Svanen betade sjögräs på ganska stort djup
Sångsvan utanför Grillplatsen
Fiskmås utanför Sportfiskarna
Starfamilj på gräsmattan vid Trekantsstranden