9 september, Runt Trekanten

Jag såg en silltrut, sothöns, viggar, gräsänder och en skrattmåsunge.

Det har varit mest sol och ca 17 grader hela veckan. Så ock i dag. Det blåste dock en del från Liljeholmen mot Blommensbergsviken.

Silltrut, gräsand och sothöns vid Trekantsparken


Vid stranden av Trekantsparken fanns bara en silltrut, en gräsand (hane i eklipsdräkt tror jag), en av skrattmåsungarna samt ett par sothöns.

Längre ut på sjön låg en masa fåglar, mest gräsänder, troligen bort-
skrämda av att man klippte gräs med stora maskiner nära stranden.

Silltrut vid Trekantsparken Ung skrattmås vid Trekantsparken
Sothöna och ung skrattmås vid Trekantsparken

Utefter Trekantsstranden fanns bara enstaka gräsänder.

Vigg och sothöns vid badet


I Sjögräsbältet fanns det inga fåglar idag, troligen p g a att vinden gjorde sjön lite för gropig där.

Istället hade en vigghona och ett antal sothöns sökt sig in mot badet, där det var mer lä. Eftersom inga badar längre har väl sjögräset börjat breda ut sig även där.