28 september, Runt Trekanten

Jag såg snöskator, stadsduvor, skator och en ringduva samt sothöns, gräsänder och ganska många kanadagäss.

Förra veckan var solig och ganska varm. Helgen blev sämre, men nu var det soligt igen. Temperaturen låg på omkring 10 grader på eftermiddagen och det blåste ganska friskt. Det var nästan så att jag längtade efter vantar när jag hanterade kameran.

Nu har höstfärgerna börjat komma i träden. Färgerna varierar från helt grönt via gult och brunt till flammande rött. Det är mycket praktfullt. Men ett antal bellis höll stånd mot hösten vid glasskiosken. Om du tittar noga uppe till höger på den bilden kan du se att de lockat till sig några kvarvarande insekter.

Snöskator på Liljeholmsterrassen


Under några dagar har det varit fullt av snöskator på Lilje-holmsterras-sen. De flög fram och tillbaka och hade påtagligt svårt att att slå sig ner och ta det med ro. Möjligen berodde det på den starka vinden.


Stadsduvor och skata på Liljeholmstorget.
Nere på Liljeholmstorget hade någon strött ut bröd på marken. Det hade lockat dit en stor flock med stadsduvor och en skata.

Även i Trekantsparken fanns en skata. En ringduva betade i gräset vid Trekantsstranden.

Mest kanadagäss vid Trekantsparken och Matningsviken


Nu hade kanada-
gässen kommit i lite större antal. Det lag ca tio vid Trekants-
parken, sju i Matningsvi-
ken och tre vid Grillplatsen, d v s vid de platser som låg i lä och där vattnet var stilla trots blåsten.

Där fanns också enstaka sothöns och gräsänder. De flesta av dem verkar dock ha lämnat sjön. Gräsandshanarna börjar nu få tillbaka den vanliga, granna fjäderdräkten efter den mer anspråkslösa eklipsdräkten de haft någon månad.