18 mars, Runt Trekanten


Idag sken solen. Det var minusgrader under natten, men när jag gick ut kring halv tio hade temperaturen klättrat upp till några grader över noll. Det blåste dock en frisk nordanvind, så det var inte så skönt i skuggan. Nästan all snö var borta från marken. Isen på sjön började släppa strandkontakten lite vid Trekantsparken och Trekantsstranden. Ute på isen fanns dock fortfarande några fiskare.

Jag hörde mycket tjatter från gråsparvar hos Sportfiskarna och i buskagen runt omkring men jag såg några få gråsparvar och en skata. Även vid fågelparadiset fanns bara ett fåtal gråsparvar. Detsamma gällde buskagen utefter Trekants-stranden.

Jag hörde ringduvor från skogsområdet vid Mat-ningsviken. När jag gick in där fick jag se två hackspettar, som flög runt från träd till träd i en slags parningslek. Jag fick också syn på de två ringduvorna. De föreföll hålla på med samma sak, om än i ett lång-sammare tempo. Där-inne var det också gott om snöskator och talg-oxar.Uppe på Terrassen fanns det däremot inga fåglar. Det kan ha berott på att en stor dagisavdelning höll till där. Däremot fanns en koltrast och några talgoxar vid sten-muren nedanför Terrassen. Där fanns också utslagna snödroppar och nästan utslagna krokus i olika färger.

Talgoxar hördes också hela vägen bort till Blommensbergsviken, men jag fick inte syn på så många.

På sluttningen mot Nybohov varken såg eller hörde jag något särskilt. Till att börja med inte heller vid Tomt-platsen. Men när jag stått stilla en stund där dök en ringduva upp rakt framför mig. En ekorre skut-tade över berget och hoppade upp i en ek. En nötväcka klätt-rade omkring strax intill. En kråka satt intill och tittade på.

När jag kom ner till Trekanten såg jag ett par gråtrutar ute på isen. Men Krydd-parken var tom på fåglar.