8 mars, Runt Trekanten

Runt Trekanten såg jag koltrastar, gråsparvar, blåmesar, talgoxar, skator, kråkor och skrattmåsar.

Idag var det strålande sol och vårvärme, +5 grader när vi gick ut vid tvåtiden.


Ändå varken hörde eller såg jag så många fåglar som jag hade väntat. Enstaka gråsparvar höll till i buskaget vid Fiskevården.

Vid "Fågelpara-
diset" såg jag bara gråsparvar och koltraster. däremot fanns det en några talgoxar, blåme-sar och snöska-tor runt omkring.


I buskaget vid Trekantsstranden satt en ensam blåmes och åt på en talgboll. En talgoxe vid Svanboet satt för ovanlighets skull så stilla att jag fick ett bra kort på den. Här och var skymtade också skator.

Vi gick hem på sluttningen mot Nybohov. Men även här fanns det ganska få fåglar. Enstaka måsar skymtade genom grenverket. Skator skrattade på avstånd och en blåmes visade sig ett kort ögonblick i ett träd intill gångvägen. Men vårvädret gjorde det ändå till en ganska skön promenad.
Trekanten från Blommensbergsviken
Isridå i bäcken

Blåmes på sluttningen mot Nybohov