28 februari, Vid och runt Trekanten

Jag såg talgoxar,gråsparvar, pilfinkar, koltrastar och skator.

Slut på den extrema kylan
Den extrema kylan tog slut för några dagar sedan. Nu har temperaturerna legat på ca fem minusgrader på nätterna och någon plusgrad på dagarna. Så även idag. Det var grått och lite fuktigt i luften, men eftersom det var vindstilla var det ändå ganska skönt ute.

Gråsparvar, pilfinkar och talgoxar vid Fågelparadiset

Jag gick ut första gången kring ett. Då fanns det en hel del fåglar i och kring Fågelparadi-
set trots tövädret. De lär ju söka sig till andra platser när det blir tö. Mest var det gråsparvar men också en och annan pilfink och talgoxe.


Mest pilfinkar vid Matningsviken

Inne i de delvis snötäckta buskagen utanför restaurangen kunde jag se en del gråsparvar och en och annan koltrast, som rörde sig ganska dolt och skyddat där.

Bland de nästan tomma näten med talgbollar vid Mat-
ningsviken kunde jag se mest pilfin-
kar. Sedan tog mina batterier slut och jag fick gå hem.


När jag på nytt gick ut vid halvtretiden gick jag nedsols. Gråsparvarna hade börjat samla sig kring skatboet i Kryddparken, där de brukar övernatta.

Jag tog god tid på mig på sluttningen mot Nybohov. Jag pulsade t o m i snön in till Tomtplatsen. Men där fanns bara harspår. Hela skogen föreföll tom på fåglar.

Bäcken såg märklig ut. Det hade frusit is över det mesta av den så att vattnet rann liksom i en glastunnel. Bara här och var öppnade sig isen så att man kunde se vattnet direkt.

Koltrast vid Matningsviken

Nu fanns en koltrast-
hane bland talgbollarna vid Matningsviken. Den var inte intresserad av talgen men hoppade vid ett tillfälle ner på snön och började äta av det som fanns där. Några talgoxar höll sig halvt dolda högt upp i buskaget.

Den här gången fick jag en bild på de sparvar, som sökte sig ner under buskaget vid restau-rangen. Liksom på en skata, som tittade på.
Koltrast, hane, vid Matningsviken Koltrast, hane, vid Matningsviken Koltrast, hane, vid Matningsviken

Gråsparvar, pilfinkar och talgoxar lämnar Fågelparadiset

När jag åter kom till Fågelpara-
diset verkade de gråsparvar, pilfinkar och talgoxar, som satt på uteplatserna lämna dem och söka sig till ett buskage lite närmare sjön. Det föreföll väl glest som skydd för natten, men det var ända ganska många fåglar där.
Hur många fåglar ser du?

Det föreföll att pågå ett skatmöte i toppen av ett träd i Trekantsparken. En och en flög de dock iväg därifrån efterhand.