14 november, Runt Trekanten


Det var ett tag sedan jag senast gick min tur runt Trekanten. En bidragande orsak har varit det mycket gråa och regniga vädret. Det har egentligen hela tiden varit för mörkt för att fotografera, åtminstone enligt min kamera.

Från min balkong har jag dock kunnat konstatera att den andra svanen bara var här någon ytterligare dag sedan jag såg den. Däremot har den svan, som kom först synts i sjön i stort sett varje dag. Jag har sett flockar med kanadagäss, men betyd-ligt färre än vid mina förra promenader. Och det har samlats allt fler storskrakar i sjön.

Men idag gick jag ut vid tiotiden trots att det fortfarande var lika grått. Temperaturen låg liksom tidigare på omkring fem grader. Men det regnade inte.

Jag såg en hel del storskrakar redan nere vid Trekantsparken. De låg först ganska nära stran-den, men simmade ut mot sjön när jag kom ner dit. Jag stod kvar ett tag för att se om de skulle närma sig Nybohovssidan eller Trekantsstranden. Jag fick intrycket att det var Nybohovs-sidan som gällde och valde att gå runt sjön åt det hållet. Tyvärr!

När jag kommit en bit bort vände alla storskrakarna upp sig på en linje och började simma med full fart in mot Fiskevården. De hade alltså satt igång sitt organiserade fiske som de brukar göra. De drev alltså fiskarna framför sig in i den grunda viken där. När de var tillräckligt nära började alla skrakarna att dyka efter fisk som på en given signal. Fiskarna hade svårt att komma undan i det grunda vattnet. Och jag fick stå och titta på från långt håll utan att kunna hinna dit för att fotografera.

Jag fortsatte sedan på min sida av sjön. Hägern stod på plats på Plattformen. Det fanns några storskrakar till borta vid Sjögräsbältet. Där fanns också sothöns, viggar och några fler storskrakar. En storskrake satt också på den lilla plattformen vid den nya bron över Blommensbersviken. Ytterligare ett par storskrakar låg under pilarna nära Matningsviken. De dök efter fisk där på egen hand.

Gräsänderna var idag utsprid-da längs med alla stränder men med kon-centrationer i viken vid Krydd-parken, Blom-mensbergviken och Matnings-viken. Där låg också svanen, den här gången dock utan att komma upp och kräva mer mat. Den kanske äntligen var mätt.

När jag kom till Trekantsstranden hade den fiskande gruppen storskrakar upplösts. De rörde sig i spridd formation ute på sjön mot Blommensbergsviken. Det kanske skulle bli ett nytt samlat fiskafänge där. Men i så fall var jag ju på nytt på fel plats.

Det slog mig när jag gick hem att jag inte sett en enda kanadagås eller skarv idag.