15 november, Runt Trekanten


Även idag var det grått, men något ljusare än i går. Det var 10 grader varmt men det blåste en hel del från sjön. Vi hade rätt kläder på oss, så det blev ändå ganska skönt när vi gick ut vid ettiden.

Några blommor utefter gångvägen i Trekantsparken vägrade att erkänna att blom-ningssäsongen nu var slut. Det fanns ganska många måsar ute, ömsom i luften över Trekantsparken, ömsom på vattenytan utanför. Närmare stranden var det gott om änder och sothöns även om en del av dem redan krupit upp på de låga pilgre-narna. Närmare Fiskevården låg den unga truten och skrattmåsen som jag sett tillsammans tidigare.

Buskaget där var fullt av grå-sparvar. Det fanns ännu mer av dem borta i Matningsviken. Där låg också svanen och massor av gräsänder. Ute i en grenklyka på en av pilarna låg en storskraks-hane och hade det skönt.

10-20 storskrakar låg i en klunga på vattnet utanför grill-platsen. I Sjögräsbältet fanns ett tiotal viggar och de andra sot-hönsen.


Det fanns ingen storskrake på den lilla plattformen vid nya bron, men där intill låg en hona, som vi kunde följa utefter stranden. När vi kommit fram till bäcken började
skrakarna ute på vattnet att formera sig. Helt plötsligt låg de på en linje, som skar av hela Trekanten från grillplatsen till bäcken. Honan vi följt anslöt sig på högerkanten. De satte alla fart mot Matningsviken men formationen upplöstes innan de kom fram.

En ungfågel fortsatte att följa stranden på ganska nära håll och gav goda möjligheter att fotografera. Där låg också två kanadagäss, så alla hade inte lämnat Trekanten för gott. Det fanns också ganska mycket änder på den här sidan. Hägern stod på Plattformen och en skarv satt bredvid. Ordningen här var alltså återställd. I ett träd vid stranden satt en blåmes och åt på frön.

Gässen följde också med oss fram till Trekantsparken. Nu vimlade det också av skator där. En flock snöskator slog sig ner i ett träd i parken. Jag har inte sett dem så tidigare.

i dag får du lite extra bilder på storskrakar och annat.


Storskrakshane i grenklyka

Skrakarnas fiskdrev har startat

Ungfågel utefter stranden mot Nybohov

Dags att vända?

Sothöna bakom vassen

Vigghona i Sjögräsbältet

PS. Dagen efter, den 16 november, kom höstens första snöfall, åtminstone det första som jag har sett. Är inte det ganska sent?