8 augusti, Runt Trekanten

Vid matningen i Trekantsparken fanns det kanadagäss, gräsänder, sothöns, duvor och gråsparvar. Utanför låg en silltrut. Hägern var på plats. Även idag och förhoppningsvis i fortsättningen ska du kunna se alla bilder på sidan, alltså även de stora, i en ännu större skala.

Nu har det varit riktigt högtrycksväder senaste veckan. Det innebär mycket sol och temperaturer kring eller över 25 grader.

Vid Trekants-
parken pågick matning av fåglarna. Där fanns kana-dagäss, gråsparvar, sothöns, duvor och gråsparvar. men inga måsar eller trutar denhär gången. En silltrut låg dock lite längre ut på vattnet.


Utefter Trekantsstranden fanns en hel del gräsänder. En av sothönsungarna från Matningsviken dök efter mat. Nu hade den fått in det eleganta upphoppetföre dyket som ger tillräcklig fart för att kunna beta på botten. Resten av den familjen föreföll att ligga inne under träden.

En av sothönsungarna vid grillplatsen låg och åt ute på vattnet. det ät som de övriga där fanns bland träden intill. Två av ungarna i Badviken stod i boet och putsade sig. de övriga i den familjenlåg och åt ute i Sjögräsbältet. Där låg också några viggar och gräsänder. Växtligheten där ser numera att att vara avröjd, mycket lite sticker upp över vattenytan.

vi tittade efter sköldpaddan innanför bron, men såg den inte. Men flera andra har rapporterat att den fortfarande finns kvar.


Hägern satt som vanligt i sin tall. Om man går från bäcken mot Liljeholmen är det den andra stora tallen precis intill gångvägen. men man måste stå på precis rätt plats för att se den. När man tittar närmare på bilden ser
det ut som om ögonen är riktade nedåt så att vi har ögonkontakt med varandra.

I I Trekantsparken höll några gråsparvar på att leka "herre på täppan" med varandrapå ett rör, som stack upp ur gräsmattan. En satt uppe på röret. De andra försökte överta den platsen. Ibland lyckades de, ibland inte. En annan gråsparv satt i en kastanj bredvid.

Herren på täppan

Utmanarna

Fler utmanare