31 december, Vid Trekanten

Runt Trekanten såg jag steglitsar, blåmesar, gråsparvar, skrattmåsar, koltrastar och skator.


Även idag var det åtta grader kallt när jag gick ut för att leta steglitser. Men det enda jag såg på vägen bort emot badet var gråspar-
var och enstaka koltrastar i buskagen.

Vid badet vände jag och gick hem över isen. På det sättet såg jag stranden med dess snötyngda grenar från dess bästa sida.


När jag närmade mig stranden vid Trekantsstranden såg jag plötsligt hur först några småfåglar, ock sedan allt fler, slog sig ner i en al strax framför mig. Sedan kom en jätteflock och slog sig ner i samma träd. De började alla genast att äta av fröna i alkottarna. Jag stod på isen strax intill alen och började fotografera.


Flocken bestod av en blandning av steglitser och grönsiskor, mest av de förra. Jag trodde då att det också fanns en hel del gråsiskor bland dem, men jag kunde inte hitta någon sådan på mina bilder.

Flocken satt kvar i kanske fem minuter innan den drog iväg över sjön mot andra kottrika alar.


Det var svårt att avgöra på platsen om bilderna dög. Men när jag hemma såg resultatet blev jag mycket nöjd. Du kan själv se resultatet i galleriet "Steglitser och grönsiskor" via länken till höger.