3 december, Runt Trekanten

Jag såg kanadagäss, gräsänder, storskrakar, viggar, sothöns samt en skrattmås och svanen på vattnet. Runt omkring såg jag kråkor, skator samt gråsparvar.

De senaste två dagarna har varit soliga men rejält kalla. Nattemperaturerna har nog legat omkring fem minusgrader. På eftermiddagarna steg temperaturen mot noll.


Det här har medfört att det låg ett ganska tjockt lagar av rimfrost på marken. På avstånd kunde det se ut som snö.

Det innebar också att det hade börjat frysa is vid strand-
kanten i badet. Innanför bron hade det lagt sig ett tunt men heltäckande islager.


Några kanadagäss gick och betade på den frostiga gräsmattan i Trekantsparken. Fler stod nere vid strandkanten där. I dag låg det också sothöns med jämna mellanrum såväl där som utefter Trekantsstranden.


Vid Trekantsstranden såg Jag också två storskrakshanar. Efterhand såg jag allt fler bland pilarna vid Nynäs och ute på vattenspegeln. Totalt fanns det nog uppåt femton storskrakar i sjön. Normalt brukar de komma hit och vara här under november månad. I år hade vi en flock, som var här i slutet av oktober men försvann i början av november. Och nu dök det upp en annan flock "efter säsong", så att säga.

På gräsmattorna vid Trekantsstranden satt tre pampiga kråkor. Några skator flög omkring i närheten. Ute på vattnet låg en skrattmås. Det var den andra jag sett på hela hösten.


Där låg också svanen. Den verkade nu vara på "hemväg" till Matningsviken efter ett sällsynt besök vid Trekants-
parken. I Matningsviken låg redan en ensam kanadagås tillsammans med ett otal gräsänder.

Uppe på Terrassen såg jag bara några några koltrastar. Ute vid Sjögräsbältet fanns några viggar. Men idag låg de mer utspridda och rörde sig lite hit och dit till skillnad från vid mina senaste promenader.

På hemvägen gick jag uppe på sluttningen mot Nybohov. inte förrän vid gångvägen ner mot kryddparken såg jag några fåglar. Där fanns någon kråka och någon skata. Nere i Kryddparken fanns några skator och några gråsparvar. Sådana såg jag inga alls kring Fiskevården, som ju brukar vara deras vanliga tillhåll.


Svanen på "hemväg" till Matningsviken

Viggar i Sjögräsbältet

Skator och gråsparvar i Kryddparken
.