29 januari, Vid Trekanten

Jag såg snöskator, stadsduvor, talgoxar, blåmesar, gråsparvar och pilfinkar.

Ännu en strålande vinterdag
Även idag var det en strålande vinterdag. Solen sken från en klarblå himmel. Det var ett par plusgrader men det blåste en del.

Det var mycket folk ute på isen, särskilt på de solbelysta delarna och kring korvståndet vid Fiskevården.

Tyvärr hade vi inte tid med någon längre promenad. vi fick koncentrera oss på de ställen, där chansen var stårst att få plåta fåglar.

Snöskator, stadsduvor, talgoxar och blåmesar vid Fågelparadiset

Eftersom det var töväder fanns det inte så många fåglar vid Fågel-paradiset. jag såg bara några enstaka snöskator, talgoxar och blåmesar. De höll mest till i träden och buskarna runt omkring uteplatserna.

Ett par stadsduvor satt på brädgården mitt emot. Ytterligare en duva satt på själva uteplatsen.

Bara pilfinkar i buskaget vid Matningsviken
I buskaget vid Matningsviken fanns det bara fyra fyllda talgbollar kvar. På var och en av dem satt en pilfink. De hade således delat upp dem mellan sig och åt ostörda av vad som hände runt okring dem. Några andra fåglar syntes inte till i närheten.

Gråsparvarna kring skatboet i Kryddparken


På hemvägen kollade jag in det skatbo i Kryddparken, som jag på förra promenaden såg gråsparvar krypa in i för att hitta ett nattläger. Situationen där var precis likadan idag, d v s gott om sparvar utanför och alltfler som kom ditflygandes från alla håll.