14 september. Bara tre viggar och fyra gräsänder kvar i sjön

Jag fotograferade stadsduva, gräsand och vigg.

Även idag var det växlande molnighet med enstaka skurar. Temperaturen låg på 16-17 grader. Det blåste en hel del från Blommensbergsviken.

Tre viggar utanför Sportfiskarna
Utanför Sportfiskarnas stora brygga låg tre viggar, två honor och en hane. De dök med glesa mellanrum efter mat medan de förflyttade sig ut på sjön.

Fyra gräsänder utefter Trekantsstranden
I närheten av viggarna låg två gräsänder. Ytterligare två låg bland pilarna intill Matningsviken.

Men de var alla fåglar jag överhuvudtaget såg i sjön. T o m Sjögräsbältet, som brukar vara pålitligt så här års, var helt tomt. Så få fåglar har jag aldrig sett tidigare något år sedan jag började gå här.

Stadsduvor på taket till Ahlsells
På taket till Ahlsells satt stadsduvor uppradade som om de hade slagit sig ner där för natten. Andra duvor flög fortfarande omkring i små flockar.

Kala träd


På ömse sidor om Terrassen stod några helt kala träd. Det var så tidigt och så utpräglat att det inte kan vara fråga om den vanliga lövfällningen under hösten. Det såg snarare ut som om de angripits av något liknande det angrepp från häggspinnmal, som drabbade alla häggar och en del andra träd också för några år sedan. Vi får hoppas att de här träden inte är döda utan repar sig till nästa år.


Några blommor kämpar kvar
Det finns några blommor som kämpar kvar på gräsmattan i Trekantsparken.
Maskros Bellis (tusensköna) Rölleka