15 september. Fler fåglar idag

Jag fotograferade skata, sothöna, gräsand och vigg.

Även idag var det växlande molninghet med spridda skurar. En kom just när jag gick ut vid halvtvåtiden. Den var dock mycket kort och lokal, för när jag kom ut igen efter att ha hämtat mitt paraply hade den upphört. Det var då blött bara några meter ut från porten. Länge bort i parken var det helt torrt. Temperaturen låg strax under 15 grader och det blåste fortfarande rejält.

Gräsänder och en sothöna vid Trekantsparken och Trekantsstranden


Även idag var det ont om gräsänder i sjön. Jag räknade till sex stycken sammanlagt utanför Tre-kantsparken och Trekants-stranden, alltså några fler än igår.

De hanar jag såg föreföll att vara på väg att få tillbaka sin vanliga färg-glada dräkt.

Fyra av gräsänderna utanför Sportfiskarna

Jag såg också en sothöna utanför Sportfiskarnas brygga.

Tre viggar, först i Sjögräsbältet och sedan vid Trekantsparken

I Sjögräsbältet låg de tre viggarna jag så igår, en hane och två honor. De förflyttade sig sakta bort från Badet.

När jag så småningom slog mig ner vid stranden av Trekantsparken hade de kommit dig och låg där tillsammans med gräsänderna och sothönan.

Skator i Trekantsparken
Då hade det samlats en del skator i Trekantsparken. Här till höger finns två av dem.

Brustna knäckepilar
Det vanligaste trädet i strandkanten är knäckepilen. Namnet har den fått därför att den sprider sig genom att kvistar eller grenar bryts av och blåser eller driver iväg. När de fastnad vid stranden slår de lätt rot och blir ett nytt träd.

Det är också vanligt att man kan få se en tjock gren eller stam liksom splittras längs med fibrerna så att den övre delen böjs ner och kommer att vila mot bottnen. Där kan den få nya rötter och bli som ett nytt träd fast sammanvuxet med moderträdet. Det är kanske det som kommer att hända den nyligen knäckta pilen på bilden.

De här knäckepilarna ger ett gott skydd för fåglarna i sjön. En del av dem, framför allt sothöns, bygger sina bon där grenarna går ner i vattnet. På så sätt får de skydd uppifrån och från land inte bara för bona utan också för ungarna, när de är små. De fungerar i Trekanten som vassar gör i andra fågelsjöar.

Samtidigt medför det här att delar av stranderna inte blir tillgängliga för de sport-
fiskare, som håller till kring sjön. Det har också hänt att stora avbrutna grenar inte hamnar i sjön utan på strandpromenaderna på land. Jag hörde idag berättas om en sportfiskare som nästan blev träffad av en sådan gren. Det gäller alltså att hitta en avvägning som tillfredsställer såväl de krav som fågellivet och sportfisket ställer som säkerheten för dem som vistas utefter stränderna.

Apropå knäckepilarna börjar allt fler av dem att få gulnande blad.

Bäcken har tillfälligt sinat
Man har just nu stängt av vattnet i bäcken, som ju kommer från dricksvatten-
reservoaren uppe i Nybohov. Det är för att kunna utföra vissa underhållsarbeten i ledningar och utloppet i sjön. Så här såg det ut där när jag passerade.