18 mars, Runt Trekanten

Det var grått på morgonen med en del regn. Vid lunchtid började det bli ljusare på himlen. Det var då 7-8 grader varmt. Isen låg fortfarande men det öppna vattnet mot land hade blivit större och det hade bildats råkar eller vattenpölar på isen.

Marianne och jag gick ut vid ettiden.
Det kom några få regnstänk men un-
der promenaden bröt en svag sol igenom emellanåt.

Vid Kryddparken var det gott om småfåglar. Förutom talgoxar och gråsparvar såg vi gråsiskor och grönsiskor. Det var gott om trastar – både koltrastar och snöskator - ock-
så. Där fanns också buskar med rosaröda blomknoppar och träd med bladknoppar.

Upp emot tomtplatsen var det mer
glest med fåglar, förutom trastarna förstås. En nötskrika flög runt på ett underligt sätt innan den försvann
bortåt. En ringduva, troligen honan,
satt i ett träd intill gångvägen. En
hane, i så fall, satt i närheten och förflyttade sig mot honan. Den gjorde ett utfall mot och skrämde bort en annan hane som kom ditåt. Sedan fortsatte den att närma sig honan tills de satt på olika grenar av samma träd.

Nere vid Blommensbergsviken såg blåsippsknopparna ut ungefär som igår. Vi såg inga skator vid deras boträd där. Däremot satt en kråka i närheten.

Gräsänderna höll till i Badviken och utefter pilarna förbi Nynäs. Några promenerade på isen innan de försiktigt tog sitt bad.

Vi gick upp på Terrassen. Även här var det gott om trastar och talgoxar. En ring-duva hördes, men vi såg den inte. Redan uppe på gångvägen på sluttningen från Nybohov, nära bäcken, hörde vi årets första bofink från ett träd nedanför gångvägen. Enligt Namn och Nytt skulle den inte komma förrän första veckan i april men den var alltså redan här. Den drillade ett långt tag innan den försvann ner mot sjön. När vi nu kom upp på Terrassen, träffade vi på fler bofinkar. Några letade mat på marken, andra satt i träden och sjöng för oss och va-randra.

De hade sällskap av ett stort antal trastar. De flesta letade mask. Några koltrastar sjöng så vackert för oss.

Ute på sjön hade det samlats en stor mängd mås-fågel. Jag tror att det var nästan bara skratt-måsar. De flesta hade fått sin sommardräkt, men några hade vinterdräkten kvar eller höll på att byta. De fles-ta av ungarna hade nu också fått vuxendräk-ten. Annars var det mest de van-liga fåglarna på hemvägen.