24 mars, Runt Trekanten

Det skulle ha blivit en kanondag med sol och värme men dimmolnen ville inte släp-pa. Det var i stället grått och fuktigt ända fram till eftermiddagen.

Vi gick ut strax före ett, främst för att träffa svanfamiljen. Därför gick vi motsols runt Trekanten. Det syntes inte så många fåglar runt sjön. Enstaka gråsparvar satt och tryckte i det vanliga buskaget men inga trastar syntes till på gräsmattorna. En ring-duva hördes från något träd nära servicehuset.

En stor flock sjöfågel, främst skrattmåsar, höll till i och över Matningsviken. Några storskrakar syntes mitt ute på sjön. Några sothöns och lite fler gräsänder fanns utefter stränderna från Trekantsstranden fram till Badviken. Där låg också viggparet jag sett tidigare. Men inte svanarna. De hade – förhoppningsvis tillfälligt – dragit iväg igen. Det var förstås en liten besvikelse eftersom vi gick ut just för att se på dem.

Lite sammanhängande is och issörja låg längst in i Blommensbergviken. Blåsip-porna hade möjligen kommit något längre än förra veckan men inte mycket.

Även uppe på slutt-ningen mot Nybohov var det tyst och stilla. Vi såg och hörde bara någon enstaka talgoxe. Vi gick över Tomtplatsen, men först kring trappan ner på gångvägen såg vi en nötskrika, några kol-trastar och en grönfink, som lät sig fotograferas på ganska nära håll.

Nere vid Kryddparken fanns det en del kol-trastar och snöskator och en blåmes. På en buske hade det slagit ut gula blommor. Jag undrar vilken sort det är?


Gräsänder vid Trekantsstranden

Grönfink på sluttningen mot Nybohov

Koltrast letar mat i Kryddparken