7 mars, Kring Tomtplatsen

Det var gråmulet och regnet hängde i luften. Det var 4-5 grader varmt och snötäc-ket töade bort snabbt. Enstaka större sjok med ren snö låg kvar. Resten var is där folk hade gått, vattenpölar och lite lerig mark med vissna löv.

Jag gick ut vid halv ett. Jag gick direkt upp emot Tomtplatsen, där vi brukade hitta hackspettarna och nötskrikor-na. Hackspet-tarna lyste dock med sin frånvaro idag. Men jag hittade tre nöt-skrikor ihop. De föreföll inte riktigt sams, flög hit och dit och tjattrade en del. Möjligen var det två rivaler om samma hona. Först såg jag dem där jag hängt upp bollen med fläsksvålar för några dagar sedan. Sedan drog de sig upp mot bollplanen. När jag återvände var de på andra sidan gångvägen mot Nybohov sett från bollplanen. Slutligen försvann de över bollplanen bort mot Nybohov.

Bollen med fläsksvålar ja, den var helt försvunnen med nät och allt. Jag vet inte vad som hänt med den. Runt omkring där fanns några få talgoxar. Flera koltrastar leta-de mask på marken. Medan jag stod där såg jag som hastigast ett sträck fåglar flyga över. De kacklade som gäss men jag vet inte om det verkligen var det och i så fall av vilken sort.

Nere i Trekantsparken fotograferade jag några snöskator och koltrastar. Jag såg tyvärr inga talgoxar kring det träd jag i söndags trodde de byggde bo i.