1 april, Runt Trekanten


Vårvädret bestod. När jag gick ut idag vid ettiden sken solen. Det var vindstilla och sju grader varmt. Praktiskt taget all snö var borta.

Isen började släppa kontakten med land på de flesta ställen. Dess-utom var isen närmast kanten mycket porös. Men längre ut låg den fasta kärnisen, som det kommer att ta lång tid av värme för att lösa upp.

Trots vårkänslorna var det oväntat stilla och tyst i Kryddparken och upp på sluttningen. Vid Tomtplatsen fanns en del koltrasthanar på marken. Även på andra håll fanns en hel del koltrasthanar. Men jag hörde ingen sjunga. Jag såg heller inga koltrasthonor på hela promenaden. Det kan kanske bero på att de redan ligger på ägg. De brukar ju få en tidig kull i april.

De enda som hördes - men inte syntes - vid Tomtplatsen var några skator och snöskator. Lite längre fram på sluttningen kom några måsar inflygandes och skränandes från sjön. En ringduva hördes på avstånd. Sen blev det tyst ända fram till Svanboet.

Där hade det blivit lite mer öppet vatten än på andra håll. Där låg det tre gräsänder på stenar ute i vattnet. Där fanns också två sothöns, årets första. När jag började fotogra-fera dem kom de upp på land för att få mat. En kom riktigt nära innan den besvi-ket återvände till vattnet.

Mellan Anticimex och Terrassen fanns flera stora stånd med snödroppar. Nedanför stenmuren vid Terrassen hade det slagit ut massor av krokus. Det var mest lila och vita men också några vackra strimmiga. För några dagar sedan fanns det inte ens några knoppar där.

Uppe på Terrassen såg jag bara en enda snö-skata. I skogspartiet på andra sidan var det där-emot fullt med liv. Där såg jag årets första bofinkar. Flera av dem drillade på deras karaktäristiska sätt. Då känns det som vår på allvar. Jag såg också årets första starar. Det är i båda fallen faktiskt några dagar tidigare än förra året. I skogspartiet såg jag också några koltrastar, en hackspett, en ringduva och en nötväcka. Dessutom fanns det gott om talgoxar såväl på marken som uppe i träden.

I buskagen utefter Trekantsstranden fanns det en del gråsparvar. På gräsmattorna såg jag några snöskator och ett par skator. På och över isen var det gott om skrattmåsar. Dessutom såg jag en fjolårsunge av gråtrut. Kanske var det den ungen, som höll till här förra sommaren.

I buskaget vid Fiskevården fanns också några gråsparvar. Under buskarna hittade en koltrasthane mycket ätbart.