27 april, Runt Trekanten

Även idag var det soligt väder, om än med lite soldis. Temperaturen låg strax under 20 grader när vi gick ut framåt två.

Vid Trekants-stranden höll en man på att mata fåglarna. Det var mest skratt-måsar omkring honom. Men där fanns också några gräsän-der. Svea låg också där. Ett par sädesärlor trippade på stranden och plockade åt sig smulor som blev över. Det fanns sädesärlor på marken även vid Grillplatsen och Svanboet.

Några stadsduvor var också med och ville bli matade. En av dessa var dock mer intresserad av en annan duva. Lätt uppburrad jagade han henne ivrigt för att para sif med henne. Hon föreföll dock ointresserad av detta och flydde hela tiden undan. Till slut gav han upp försöken.

En sothöna kom också simmande från Fiske-vården med full fart. Den stannade till en stund för att gå upp på land och bli matad innan den fortsatte bort till sitt bo bland pilarna intill. I det boet låg den andra sothönan. Det föreföll som om den redan låg på ägg. Jag vet inte om det var hanen eller honan som låg där eftersom båda deltar i ruvningen.


Även i det andra sothönsboet, det vid Matningsviken, låg en av dem på ägg medan den andre var ute och åt borta vid Trekantsstranden.

Vid det tredje boet, vid grillplatsen, var båda sothönsen ute på vift. De kom insim-mande medan vi stod där och kretsade sedfan runt boet. Tdligen inga ägg där ännu.

I det fjärde boet, det vid Svanboet, låg det däremot en sothöna medan den andra rörde sig kring Svanboet och ut på vattenspegeln utanför.

Det femte boet, det mellan Badviken och Blommensbergsviken, var tomt. Båda sothönorna låg utanför Badviken.

Även det sjätte boet var tomt. En sothöna stod på en pilgren i vattenbrynet en bit ifrån. Den andra såg jag inte till i dag heller.

Idag såg jag det sjunde boet. Det låg vid stranden mot Nybohov nästan rakt innanför Plattformen. En sothöna stod i boet, men det verkade inte finnas några ägg där. Den andra fanns i närheten.

Sammantaget alltså sju bon med pågående ruvning i tre av dem. Det ser alltså lovande ut för sothönsen i år.Stararna har ju tidigare år haft ett bo i ett träd vid Trekantsstranden. Jag såg ingen aktivitet i boet, men när jag tittade närmare efter satt faktiskt en stare på den plats, där de brukade stanna till innan de flög in till boet. Så det kanske blir en häckning där i år också.

Aloe stod i sitt bo när vi kom dit. Han begav sig dock ut på sjön och flög till Svea vid Trekantsstranden.

Utanför svanboet låg ett par viggar. Ett annat par låg nära stranden inne i Badviken.

En gräsandshona låg och sov med huvudet inburrat i fjäderdräkten bredvid gång-vägen mot Blommensberg. När vi kom för nära reste hon sig och flyttade sig någon meter innan hon lade sig igen och stack in huvudet. En annan andhona stod i närheten på ett ben på en sten nere i vatrtenbrynet.

På sluttningen mot Nybohov fanns det fler vitsippor idag än tidigare. Björklöven var också mer utslagna liksom kastanjebladen.

Väl tillbaka vid Trekantsparken såg vi ett par skäggdoppingar. Den ena låg i vad som såg ut som ett bo strax utanför sothönsboet. Den andre låg i vattnet alldeles utanför. Ska de också häcka här i år?

För några år sedan häckade ett doppingpar vid Svanboet. Boet låg då väl gömt bland pilarna, inte lika öppet som här. Man kunde då bara se doppingarna långt ute på vattenspegeln. Men de senaste åren har de varit försvunna. Och på så här nära håll har jag aldrig sett dem tidigare i Trekanten.