25 april, Runt Trekanten


De senaste dagarnas varma och soliga väder höll i sig. Idag blev det närmare tjugo grader under eftermiddagen. Emellanåt drog det lite från sjön, men oftast var det ganska vindstilla.

När vi gick ut vid tvåtiden var det särskilt tre saker jag ville göra. Den ena var att kolla hur det gick med svanparet. I måndags anlände det ju en hona till sjön. För enkelhets skull bör hon få ett namn. Jag kallar henne därför för Svea till dess någon kommer på något bättre namn åt henne.

Jag har under veckan kunnat iaktta hur hon och vår gamla svanhane Aloe alltmer blivit ett par. De har oftast simmat tillsammans utefter stränderna för att söka mat eller bli matade. Emellanåt har de dragit sig tillbaka till svanboet.

Ibland har de dock simmat på olika håll. Så var det särskilt idag. Aloe höll sig oftast vid boet medan Svea hela tiden rörde sig från Tre-kantsparken utefter Trekants-stranden bort till Badviken och tillbaka. När vi kom ut mötte hon oss således vid Trekants-stranden.Aloe höll till i boet när vi kom dit. Han höll som vanligt på att förbättra det. Nu höll han på att jämna till fördjupningen mitt i boet och göra det mjukare för kommande ägg och ruvning av dem. När Svea så småningom visade sig längre ut på sjön gick han ut i vattnet och simmade ivrigt emot henne. Hon vek dock åt sidan och simmade in i Matningsviken i stället för mot honom. Han återvände och såg misslynt ut. är det en fnurra på tråden eller är hon redan befruktad och behöver äta upp sig inför kommande äggläggning och ruvning?

Den andra saken var att kolla upp och räkna sothönsbona i sjön. Normalt bygger sothöns sina bon i täta vassar. Men i Trekanten finns inga sådana. Här bygger de i stället sina bon i sådana grenklykor i pilarna runt sjön, som ligger vid vattenytan. Där är de väl skyddade såväl från land som uppifrån och utifrån vattnet från däggdjur, måsar och trutar, som gärna är ute efter deras ägg och nykläckta ungar. När löven sedan spricker ut blir det nästan omöjligt att ens se bona.

Som mest har jag sett sju bon utefter stränderna. Det var 2004. Åren därefter var det betydligt färre. Förra året såg jag dock fem bon, men det fanns troligen ett till som jag inte sett. Från dem uppnådde ett tiotal ungar från två kullar relativt vuxen ålder. Det var ett betydligt bättre resultat än de senaste åren.

Idag hittade jag sex bon.
Ett låg liksom tidigare år vid Tre-kantsstranden åt Nybohov till. här låg en sothöna i boet. Den kanske redan låg på ägg. En annan sothöna fanns i närheten. Det andra låg liksom tidigare år strax bortanför Matningsviken. Här höll båda sothönsen på att förbättra boet. Det var vid dessa två man lyckades med häckningen förra året.
Det tredje låg precis till höger om grillplatsen. Här byggde en sothöna på boet medan en annan fanns i närhe-ten. Även det boet fanns förra året. Även det fjärde boet, som låg precis före Svanboet fanns förra året. jag såg två sothöns en bit från boet.
Det femte boet var helt nytt. Det låg mitt emellan Badviken och Blommens-bergsviken. Det var betydligt sämre skyddat än de andra bona. En sothöna byggde på boet, en annan fanns i närheten.

Det sjätte låg inne i Blommens-bergsviken, innanför den nya bron. Det var också nytt för året. Här såg jag bara en sothöna nära boet


Troligen fanns det ett sjunde bo på Nybohovssidan, som vi inte upptäckte. Vi såg två sothöns vid den lilla bryggan där.

Det tredje var att kolla om björklöven slagit ut och hur det låg till med de andra träden. Vi såg björklöv som kan sägas vara utslagna. Många andra träd var också på gång med mer eller mindre utslagna bladknoppar.

Men naturligtvis fanns det mycket annat att titta på och reflektera över.

Även om de flesta löven ännu inte var utslagna började ändå naturen ge ett allt grönare intryck. Det behövs inte mycket för att få det att se vårlikt ut.

Bland blommorna såg jag nu de första pingstliljorna ute i naturen. De stod nära Svanboet. Påskliljorna blommar vackert liksom vintergäcken. Och vitsipporna är på stark frammarsch. Men de tidigare vårblommorna är på väg bort. Men det fanns fortfarande blåsippor kvar.

Det fanns t ex mycket färre skrattmåsar idag än tidigare i månaden. Jag antar att de andra dragit vidare till sina häckningsplatser efter att ha ätit upp sig här. Det fanns också några fiskmåsar kvar.

Några viggar låg också långt ute på vattenspegeln. Men skrakarna verkar att ha dragit vidare. Och såvitt jag kunnat se kom det aldrig några kanadagäss i år.

Jag såg fler gräsandshanar än -honor. Det kan tyda på att honorna nu har börjat ruva på sina ägg.

Jag såg en stor fågel på Platt-formen. jag trodde först att hägern redan kommit tillbaka men det visade sig vara en skarv. Det var ju några skarvar som stannade till här i höstas på sin väg söderut. Men det här var den första jag sett på våren.