12 april, Påskdagen, Till Gröndalslunden


I förrgår kväll försvann den sista isen från Trekanten. Det här har jag beskrivit under Islossningen 2009

Även idag sken solen, men det blåste en nordvästlig vind. Det gjorde att tempera-turen inte kom upp till mer än 15 grader under eftermiddagen.

Jag gick ut vid tretiden. Trekantsstranden var nästan tömd på fåglar p g a att vinden låg på där. Det fanns desto fler, främst skrattmåsar, i lä i Matningsviken. Även ute på vattenspegeln var det gott om skrattmåsar.

Nu hade alla påskliljorna vid stenmuren ne-danför Terras-sen slagit ut. Tillsammans med scillan blev det verkligen blågult där. Kro-kusarna höll på att vissna och försvann i färg-prakten.

Aloe stod i sitt gamla bo. En stor - men som tur var kopplad - hund försökte attackera ho-nom. Han föreföll beredd på motangrepp. När hunden släpades därifrån slappnade Aloe av och började böka i ordning boet igen.

De två viggparen från igår låg utanför Badviken. Fortfarande hölls den ena hanen på behörigt avstånd.

Dagens mål var Gröndalslunden. Den ligger väl skyddad så här har våren kommit något längre. Hasseln hade bladknoppar. Buskarna intill hade t o m utslagna blad. Många träd hade väl utvecklade hängen. På marken blommade vårlöken, de första jag sett i år.

Jag hade hört att det skulle finnas mycket fåglar i lunden. Och det stämde. Jag hörde och såg talgoxar och blåme-sar. Bofinkar hördes nästan hela tiden, men jag fick aldrig syn på någon. jag hörde även andra småfåglar, som jag tyvärr inte kunde identifiera.

Jag såg och hörde ock-så ganska många ring-duvor. Under ett långt tag satt en koltrast och flöjtade sina vemodiga toner på en gren strax ovanför mig. Han avbröt sig när en större hackspett började trumma i trädet bredvid. Den såg ut att hacka ur ett djupt bohål. Då och då kom den ut med huvudet och spottade ut träflisor på marken. En annan hackspett hoppade omkring i ett träd i andra änden av parken. Där lekte också två snöskator någon slags lek. Den ena flög före, den andre efter. När den andre kom ikapp flög den förste vidare.

På hemvägen gick jag på slänten på andra sidan Lövholmsvägen. Även där sjöng fåglar för fullt. Jag fotograferade en citronfjäril och en kålfjäril (bilden) innan jag blev utskälld av en hund.

Nu låg viggarna intill stranden mellan Badviken och Svanboet. Det blev riktiga när-bilder. Aloe betade kring sitt bo. Ett par storskrakar låg under pilarna bredvid. De simmade snart ut på öppet vatten. De putsade sig hela tiden, så det blev inga vidare bilder. Invid Matningsviken stod också en gräsandshane i ett träd och put-sade sig.

Längre bort utanför Tre-kantsstranden låg en ensam knipa, en hane. Det är första gången jag träffar på någon sådan här. Jag utgår ifrån att den var på genomresa på väg att leta rätt på en hona att häcka med. Även han put-sade sig ivrigt. Men jag fick några bra bilder i pauserna.