11 april, Runt Trekanten

Jag såg bofink, sädesärla, sothöns, gräsänder, skrattmåsar och fiskmåsar.

Det var fortsatt vårvärme, idag 9 grader och vackert solsken.

Isen har blivit alltmer poros. Det var gott om måsar såväl på som över den.

En ringduva stod på en trädstam, som sträckte sig ut över isen från stranden vid Trekantsparken. Ett par sothöns simmade i den smala isfria rännan intill stranden och dök efter mat.Fler sothöns - och även gräsänder - fanns utefter hela Trekantsstranden och ända bort till badet.


En sädes-
ärla stod ute på isen vid Fiskevår-
den. Den flög snart iland och promenera-
de omkring på stranden.

Lite längre bort såg jag årets första tussilago för egen del. Andra har ju sett sådana här tidigare.


När jag närmade mig Matningsviken hörde jag tydligt en bofink från ett träd på gräsmattan. Jag lyckades lokalisera den med ledning av ljudet och fick bl a den här bilden på den.

I Matningsviken upptäckte jag en gräsandshane som såg ut att hålla ett stor löv eller liknande i munnen och röra sig på ett konstigt sätt. När jag tittade efter var det en parningsakt. Med ett stadigt tag om nacken på honan höll han henne fast samtidigt som han lyfte hennes huvud över vattenytan. Efter fullbordad akt flöt honan upp bredvid honom.

I badviken var det öppna vattnet så klart att man tydligt kunde se hur en gräsandshane letade efter mat på sandbotten.

I blåsippsståndet fanns det idag betydligt fler knippen med knoppar än i torsdags men de hade inte kommit märkbart mycket längre i sin blomning.