26 april, Runt Trekanten

Jag såg storskrakar, knipor, viggar, strandskator, starar, bofink, grönfink, koltrastar, sothöns, gräsänder, skrattmåsar, fiskmåsar,och stadsduvor.

Idag var det samma fina väder som vi oftats haft den sista tiden, d v s huvudsak-
ligen sol och över tio grader varmt. Det blåste dock lite grann.


Nu började vitsipporna breda ut sig på sluttningen mot Nybohov. En och annan blåsippa fanns också bland den.

Ett par viggar dök mot botten efter mat nära stranden. Honan höll sig under vatten ovanligt länge medan hanen kom upp ganska ofta.


Ett par storskrakar höll till långt ute på vattnet tillsammans med ett stort antal måsar.


Vi såg egentligen inte särskilt mycket spännande förrän vi kom till Grillplatsen.

Ett par sothöns kom upp ur vattnet, kanske i hopp om att få mat.

Ett par starar slog sig ner på marken intill grillen. De letade mat eller bomaterial på marken, precis i strandkanten.

En ensam gräsand stod bredvid och iakttog alltsammans.En sothöna höll på att bygga på boet vid Matningsviken. Knipparet simmade in under träden och började dyka efter mat. Sothönan blev tydligt oroade av deras närvaro. Den kallade högljutt på partnern och simmade ut för att vakta boet. Kniporna brudde sig nte om henne utan

fortsatte att dyka. En bofink och en grönfink iakttog det hela lite grann från ovan. först ner kniporna simmade ut igen lade sig lugnet. Intill Matningsviken blommade pestskråp.

När vi kom till Fiskevården flög en skata upp och satte sig i trädet intill skatboet där. Efter en del avledande manövrar tog den sig snabbt in i öppningen där med bomaterial eller mat.

Vid Trekantsparken matade någon fåglarna. Det blev ett liv och ett kiv bland måsarna, viggarna, stadsduvorna och de andra fåglarna i närheten. Ett par silltrutar låg på vattnet utanför och tittade på.


Utanför vår port satt en koltrast och sjöng så vackert.

När vi kom hem kunde vi konstatera att strandskatorna fortfarande ruvar på sina ägg, uppvaktade av måsar. förhoppningsvis kommer de att fortsätta med det i bortåt tre veckor till.