13 augusti. Inte många fåglar kvar i sjön

Jag fotograferade sothöna, vigg, gräsand, gråsparv och skata.

Det var sommarhimmel med ulliga, bulliga moln men mest sol, vindstilla och 22 grader varmt.

Gräsänder, sothöns och viggar vid Trekantsparken och Matningsviken


Vid stranden av Trekants-parken fanns en del gräsänder. Hanarna har nu eklips-
dräkt så att de liknar honor.

Även vid Matnings-viken fanns en del gräsänder.


Vid Trekantsparken fanns också tre sothöns. Det var antagligen två hanar och en hona och föreföll inte särskilt samt. en av hanarna försökte jaga bort den andra samtidigt som han försökte närma sig honan. Det gick inte så bra. medan han jagade simmade hon bort åt ett annat håll.
Sothöna, troligen hona,
vid Trekantsparken
Ena sothönshanen jagar bort den andra... ...för att bli ensam med honan

Tre vigghonor låg också på vattnet utanför Trekantsparken. De brukar ju annars hålla till i Sjögräsbältet.

Resten av sjön var helt tom på fåglar
Däremot såg jag inte till en enda fågel i Sjögräsbältet. där brukar det annars vara gott om dem så här års. Inte heller mitt ute på sjön, i Badet, vid Anticimex eller Svanboet eller i Blommensbergsviken såg jag någon fågel.

Inte bara fåglar dör i sjön
Men det är inte bara fåglar som dör i sjön. vid vår promenad såg jag den här döda fisken utanför Trekants-stranden. en så stor fisk borde väl inte vara uppdragen och islängd utan dött "av sig själv".

Gråsparvarna har hittat tllbaka till sportfiskarna


Men det händer positiva saker också kring Trekanten. Grå-sparvarna, som läm,nade sitt vanliga tillhåll kring Sportfiskarnas hus när man högg bort deras favoritbuska-ge där, har börjat komma tillbaka. Jag såg dem sitta i rad under yttertaket som förr i tiden. andra gråsparvar fanns i buskarna och träden runt omkring.


Det fanns också gott om skator på gräsmattorna runt sjön.

Sensommarblomning och frukter på träd och buskar


På prome-naden kunde vi också glädja oss åt en vacker sensommar-blomning med bl a ljung på berget vid sjön. Rönnbär och kastanjer hade kommit på träden och nyponen på sina buskar.

Rönnbär Kastanjer Nypon