27 januari. Flock med gråsiskor

Jag fotograferade gråsiska, blåmes, talgoxe, gråsparv, pilfink och koltrast.
Isen när jag gick ut

Efter en läng period av ganska grå och dystra dagar - med varierande temperaturer kring noll eller därunder - började det ljusna upp lite under förmiddagen idag. När det vid tolvtiden började dyka upp blåa fläckar på himlen gav jag mig ut.

Natten hade medfört ett tunt snötäcke som ännu inte plogats bort från skridsko-
banan. Temperaturen låg kring noll och det var vindstilla i Trekantsparken. Under promenaden blev himlen allt blåare och solen började bryta igenom molnen allt oftare. Men å andra sidan kom det med tiden allt kraftigare vinddrag frön öster.

Vid stranden av Trekantsparken såg jag harspår, som ledde upp från isen till paken.

Koltrast, gråsparv, pilfink, blåmes och talgoxe vid Fågelparadiset


Vid Fågel-
paradiset såg jag ganska många fåglar, men ändå kanske inte lika måga som jag hade hoppats på. Koltrastarna syntes mest även om det antalsmässigt kanske fanns fler gråspar-var. Jag såg också en del pilfinkar, blåmesar och talgoxar.

Koltrast, hane, i Fågelparadiset
Pilfink och gråsparvshona i Fågelparadiset
Blåmes i Fågelparadiset
Talgoxe vid Fågelparadiset

I buskagen utanför restaurangen var det ett livligt tjattrande från mest gråsparvar. jag såg en hel del, men de satt så till att de inte gick att fotografera.

Blåmesar och pilfinkar vid Matningsviken


Idag fanns det gott om mat i buskaget vid Matnings-viken men det satt bara en blåmes och åt där. En annan blåmes och en pilfink tryckte bland grenarna intill men vågade sig inte fram.

Blåmes vid Matningsviken

Ensam blåmes på Terrassen
Eftersom solen låg på där tog jag vägen upp över Terrassen. Men däruppe träffade jag bara på en ensam blåmes.

Från badet gick jag ut på isen


Jag följde den norra stranden för att om möjligt få se någon flock med siskor och steglitser i träden utefter stranden. I så fall skulle jag få solen från rätt håll och därmed chans på bra bilder på dem.

Ute på isen kändes det att det blåste ganska mycket från öster. När plogbilen passerade virvlade snön upp över den. Men banan blev verkligen fin. Man mätte också isens tjocklek. Den var 15 cm.

Plogning av isen i motvind

Gråsiskor vid Trekantsstranden


Jag fick gå långt på isen innan jag hittade några fåglar över huvudtaget. Först mitt för Nordströms Trä fick jag syn på den första rörelsen uppe i träden. Där fanns en ganska liten flock, såvitt jag kunde se från mina bilder med enbart gråsiskor.

Gråsiskor vid Trekantsstranden

Mitt skådande avbröts av att en stor fågel kom inflygande från sidan mot flocken bara några meter framför mig. När jag väl hann uppfatta vad det var - troligen en sparvhök - hann jag inte med att fotografera den. Och alla siskorna var som bortblåsta från jordens yta. Det var bara att gå hem.