28-30 maj. Fiskmåsarna på taket har också fått ungar. Strandskatornas växer

Jag fotograferade fiskmås och strandskata.
,
Fiskmåsarna har fått ungar


Den 28 maj såg jag att det inte längre låg någon fiskmås i hörnet på taket till Ahlsells. Båda måsarna satt uppe på muren en bit därifrån. Möjligen låg det ett ägg kvar i boet.

När jag med blicken - och kameran - följde muren åt andra hållet såg jag två små fiskmås-ungar. Här är alltså första bilden på de nykläckta.


De närmast dagarna rörde de sig fortfarande enbart i sin egen hörna. Men de kom allt längre ifrån sina föräldrar. Och föräldrarna höll sig inte mellan strandskatorna och deras egna ungar utan övervakade dem från "fel" håll så att säga. Men är det som jag tror, att det är samma individer som förra året, har de ingenting att frukta från varandra.
Nästan nykläckta fiskmåsungar Nästan nykläckta fiskmåsungar Nästan nykläckta fiskmåsungar

Strandskatornas ungar börjar allt mer likna de vuxna


Även strandskatornas ungar övervaka-
des av föräldrarna från "fel" håll,
d v s så att ungarna finns mellan dem och måsarna. När ungarna nu var nästan två veckor gamla började de allt mer se ut som riktiga strandska-
tor, fast naturligtvis lite mindre. Det mörkgrå på ryggen blev allt svartare och det ljusgrå på bröstet allt vitare.


När de rörde sig på taket vågade de nu lämna murens skyddande närhet och ge sig längre ut på taket, t o m på andra sidan av uppbyggnaden, utom synhåll från föräldrarna.