30 maj. Fler sothönsungar

Jag fotograferade knölsvan, sothöna och gräsand.

Vackert väder hela eftermiddagen
Jag tror att det var mulet på förmiddagen men hela eftermiddagen var det soligt och inte särskilt blåsigt. Temperaturen låg kring 18 grader. Vi gick mest ut för att det var skönt. Men det är klart, vi tittade lite särskilt efter sothöns- och knipungar även idag.

Några knipungar såg vi tyvärr inte idag heller. Men de brukar ju vara svåra att se även om de finns inne bland träden.

Bara en sothönsunge vid Trekantsparken


Idag kunde vi konstatera att det bara blivit en sothönsunge vid Trekantsstran-den. Den låg nu väl skyddad ute bland träden där boet finns men ändå väl synlig från land. Båda föräldrarna var där och inga andra ungar fanns inom synhåll. Men det är lite konstigt, de här brukar ju få många ungar.


Kläckta sothönsungar även vid Grillplatsen


När vi passerade Grillplatsen hördes det att det idag fanns ungar kring sothönsboet där. Föräldrarna var aktiva och ropade till varandra och till ungarna.

De var dock nästan omöjliga att upptäcka. Men när jag trängde mig igenom snåren på stranden kunde jag skymta minst fyra ungar ute bland träden. Åtminstone ser jag fyra ungar på den här bilden.


Knölsvanarna ruvar fortfarande


Det finns inget nytt att berätta om svanarna. Det får man väl se som ett lovande tecken. Någon tillöknng ska de ju inte få ännu på några veckor.

Alltså: En svan i boet och en glassande omkring lite överallt i sjön. Jag hoppas att de här liksom de tidigare svanarna delar på könsrollerna någorlunda rättvist.


Gräsandshanar redan i eklipsdräkt
Sedan parningssäsongen för gräsänder avslutats brukar hanen tappa sin praktfulla dräkt och få en mer gråmelerad sådan, en s k eklipsdräkt. Sedan ruggar de, d v s byter ut den gamla fjäderdräkten mot en ny, fräsch, återigen praktfull sådan. Såvitt jag sett tidigare brukar det ske mot slutet av juli och in i augusti. Nu har jag sett att alltfler av gräsandshanarna redan har fått sin eklipsdräkt.

Många måsar i Trekantsparken
Bland picnicande människor i Trekantsparken fanns det gott om skrattmåsar och en och annan stadsduva.