17 maj. Strandskatorna har fått ungar. Svanar och sothöns fortsätter att ruva.

Jag fotograferade knölsvan ,sothöna, kanadagås, fiskmås, skrattmås, gråtrut, koltrast, stare, ringduva, stadsduva, gråsparv och snöskata.

Den sista veckans väder har varit växlande. Eftermiddagstemperaturerna har dock stadigt legat över 15 grader med toppar upp emot 23-24. Idag var det 16 grader, ganska blåsigt och med regn hängande i luften. Trots det tog jag en längre promenad förbi Vinterviken, runt Rävudden och till Ekensberg. Jag hyste en liten förhoppning om att kunna få se den mandarinand DN rapporterade hade synts till här förra veckan. Men det fick jag ju naturligtvis inte.

Livligt med knölsvan, sothöna och måsar vid Trekantsparken
En av svanarna låg som vanligt och dåsade på stranden vid Trekantsparken. Den blev i vederbörlig ordning matad och fotograferad.


Men sedan fler personer började mata kom en stor mängd fiskmåsar och skrattmåsar. Då blev det slut på friden. De flaxade runt och väsnades så mycket att svanen drog iväg hem till sitt bo.

En av sothönorna kom också och ville ha sin del av brödet. Det fick den också efter diverse törnar från måsarna.

Sothönan går upp på land Den får sina törnar Men får till sist sitt bröd

En gråsparv plockade upp lite dun som svanen lämnat efter sig. Det blir skönt i boet, var det nu ligger.

Starar, skogsduvor och snöskator vid Trekantsstranden
På en liten yta på gräsmattorna vid Trekantsstranden letade fem starar och två ringduvor mat. Lite längre bort gjorde ett antal snöskator samma sak.

Svanarna ruvar i sitt bo


I svanboet låg den ena svanen och ruvade. Den dåsade dock inte som den brukar göra utan åt av löven runt omkring och finputsade på boet så mycket den kunde liggan-des på sina ägg.

Den andra svanen kom tillbaka till boet och hjälpte till att plocka lite runt omkring.


I övrigt stillsam idyll kring sjön
Fiskmås vid Trekantsparken Gråtrut vid Trekants-
parken
Ny vass växer upp vid det gamla Svanboet

Pärlhyacinter, gullvivor m m i Vintervikens Trädgårdar


I Vintervikens Trädgårdar såg jag - troligen i odlad form - de annars vildväxande blommorna pärlhyacinter och gullvivor. Mest fascinerad blev jag dock av den stora mängden blommande löjtnantshjärtan. För mig står de som symbol för den gammaldags trädgårdskulturen i Sverige.


Kanadagås i Vinterviken och koltrastar strax bredvid
Vid Vinterviken låg vinden på utifrån Mälaren. Det var väl orsaken till att det fanns så få fåglar där. Det var alltså inte bara mandarinanden jag saknade. Men jag såg i alla fall en kanadagås och ett par gräsänder utmed land. Och ett par koltrastar strax bredvid på Rävudden.

Magnolian har slutat blomma men syrener och rönnar är på gång
Nu är det slut på den praktfulla magnoliablomningen vid Anticimex. Men jag lägger ändå in några bilder på blomningen i förra veckan då den var som vackrast så att vi kan minnas hur praktfull den då var.


Såväl i Vin-terviken som i Ekensberg höll syrener på att slå ut. Mest såg jag lila syrener men även några vita.

En rönn på Rävudden hade också vita blom-mor, fast kanske inte heller de helt utslagna.


Lycklig tilldragelse bland strandskatorna på taket?
På morgonen var den platsen där strandskatorna ruvat på sina ägg tom. Jag såg heller inte till någon strandskata på taket. Förhoppningsvis hade ungarna kläckts och en av de vuxna sökt skydd med dem intill muren mot mig, som i så fall skymde min insyn. Den andre strandskatan dök då och då upp på muren.

Jag har vid några tillfällen senare sett en av de vuxna ligga intill den andra muren, den jag kan se inifrån. Den ligger och brer ut sig som om den hade ungar under sig. Med lite god vilja kan man på bilden t v ana en unge under den vuxna. och på bilden t h kan jag på originalbilden ana två ungar t v om den vuxna strandskatan.

Mycket tyder alltså på att deras ungar kläckts. Men jag vill se ungarna tydligt med egna ögon innan jag är säker på att häckningen gått bra så här långt.

Fiskmåsarna ruvar vidare som om ingenting har hänt.

PS den 19 maj: Strandskatorna har minst en unge
På bilder idag, den 19 maj syns minst en unge tydligt . Förra året hade de två. Vi får ändå gratulera dem till den lyckliga tilldragelsen.
Svanen blir matad och fotograferad
En skock måsar flaxar runt
Gråsparv hittar svandun
Fler starar på gräsmattan
En av ringduvorna på gräsmattan
En av snöskatorna på gräsmattan
Svanen ruvar och bygger samtidigt
Stadsduva vid Matningsviken
Blommande hägg vid det gamla Svanboet
Mest pärlhyavinter med någon gullviva i balgrunden
Gullviva i Vintervikens Trädgårdar
Kanadagås i Vinterviken
Koltrasthona på Rävudden
Ljuslila syren i Vinterviken
Vit syren i Vinterviken
Rönn på Rävudden
I nedre vänstra hörnet på triangeln ruvade strandskatorna. Nu är det tomt där
Strandskata med ungar på taket?
Fortfarande ruvande fiskmås på taket
Strandskatorna har minst en unge