5 maj. Knölsvanarna bygger på sitt bo och knipholnan kom på besök

Jag fotograferade knölsvan ,sothöna, knipa, sädesärla, bofink, talgoxe och snöskata,

Idag var det bara några grader varmt och duggade lätt när jag gick ut på förmiddagen. Regnet upphörde dock snart och det ljusnade lite.

Knölsvanarna bygger vidare på sitt bo


Svanarna håller fortfarande på att bygga ut det gamla sothönsbo de ockuperat till "svanstorlek". De har en del roblem eftersom många av de grenar och kvistar de har tillgång till i närheten av boet är svåra för dem att bryta av. Men de jobbar idogt.

Ibland gör de dock avbrott i arbetet och gör tillsammans ujtflykter över sjön. Det är väl ett tydligt tecken på att de ännu inte lagt ägg.


Fortfarande få sothöns på ägg
Såvitt jag kan se ruvar sothöns på ägg bara i två av de bon jag sett. Det är vid Trekantsparken och Grillplatsen.

Idag var boet vid Trekantsstranden tomt, tillfällligt hoppas jag.

En ensam sothöna vid det gamla Svanboet samlade på gammal vass till bomaterial, men jag såg inte var den placerade det

Även i Blommensbergsviken pågick bobygge, men här av två sothöns.

Kniphonan på besök i Blommensbergsviken


I Blommens-bergsviken hade sothön-
sen sällskap av kniphonan. Hon dök efter mat intill sothönsboet. Sothönsen lät henne lite överraskande vara ifred så nära boet. Möjligen brukar hon hålla till där så att de vet att hon inte är något hot mot dem och deras revir.


Snöskator, bofinkar och sädesärlor på Badplatsen


Vid Matnings-viken fanns några talgoxar.

På gräs-mattan vid badet letade snöskator, bofinkar och sädesärlor efter mat.

Sädesärlor fanns det också på Bron och vid Södra stranden.

Snöskata vid Badet

Magnolian blommade fortfarande


Magnolian vid Anticimex blommade fortfarande. Men när kylan kom drog blommorna ihop sig så att ett av blombladen vek in sig över stänglen i mitten som för att skydda den mot kylan.

Många andra träd blommade med gröna blommor runt hela sjön.