24 maj. Knipan har fått nio ungar. Svanar och sothöns fortsätter att ruva.

Jag fotograferade knölsvan, sothöna, knipa, fiskmås, skrattmås, bofink, koltrast, stare och strandskata.
,
Mycket växlande väderlek


Det är fortfarande mycket växlande väder. Dagen inleddes med solsken, sen kom en regnskur. Regndropparna låg kvar på daggkåpan nar jag gick ut vid ettiden. Då var det uppehåll och senare på eftermiddagen blev det återigen soligt men med en del sommarmoln på himlen. Temperaturen låg kring 15-17 grader.


Bofink och koltrast på sluttningen


På Sluttningen mot Nybohov hördes mycket fågelkvitter. Min hörsel är sådan att jag har svårt att höra och särskilt särskilja olika småfåglar. Bland de fåglar jag hör allra bäst är dock bofink och koltrast. Med hjälp av deras sång kunde jag lokalisera och fotografera båda arterna uppe i lövverket.


På sluttningen såg jag också knoppande liljekonvaljer. Hinner de så ut till Mors Dag på söndag? Det är ju ett riktmärke för dem i våra trakter.

Knipan i Blommensbergsviken har fått nio ungar


Den kniphona jag för en tid sedan såg i den större av reningsbassängerna i Blommensbergs-
viken såg jag nu med nio ganska nykläckta ungar. Såvitt jag kunde se försökte hon få dem med sig över avskiljaren till den mindre bassängen, där ungarna kan växa till sig lite mer, skyddade under det täta lövverket där. Hur det gick kan du läsa här.


Ett sothönsbo även i Blommensbergsviken?
I den mindre av reningsbassängerna fanns det också en sothöna. Den simmade runt och letade mat och försvann då och då in i det tätaste lövverket där. Det föreföll som om den hade en partner med bo där, även om jag inte kunde se något.

Det sothönsbo jag tidigare sett i Blommensbergsviken låg inte där utan i den andra, större bassängen.

Även om det numera är svårt att se de två andra sothönsbona kunde jag konstatera att de fortfarande ruvade i båda. Men det bör vara dags nu för ungar även för dem.

Knölsvanarna ruvar också fortfarande


Svanarna ruvar också fortfarande i sitt bo. De har ju längre ruvningstid, så vi får väl vänta till en bit in i juni innan det är dags för dem.

Den svan som inte ruvade stod på en sten i vattnet i Matningsviken, omgiven av skrattmåsar och gräsänder.


Gott om skrattmåsar, fiskmåsar och naturligtvis starar
Jag fick intryck av att det fanns för årstiden ovanligt många skrattmåsar runt sjön. De brukar ju annars så här års ruva på ägg på helt andra ställen. Även fiskmåsar fanns i oväntat antal kring sjön.

Det var dock ingen överraskning att det fanns många starar på gräsmattorna.
Skrattmås vid Matningsviken Skrattmås vid Trekantsstranden Stare vid Trekantsstranden

Hästkastanjerna är praktfulla nu


Nu när magnolian har slutat blomma tar kastanjerna över blomsterprakten bland träden. Det är verkligen fascinerande att studera blomkolvarna på nära håll. De är verkligen komplicerat uppbyggda där varje del väl har sin funktion. Tillsammans blir helheten imponerande.


Syrener blommar nu också för fullt såväl vid Lilla Fågelsången som vid Trekantsparken.

Strandskatornas unge växer till sig

Nu har jag allt oftare kunnat se och fotografera strandskatornas unge. Från början var det mest en grå boll som smälte ihop med takgruset den håller till på. Nu börjar den likna en vanlig fågelunge med grå rygg och ljus buk. Benen och näbben har redan börjat växa ut och kommer snart att börja likna de vuxna strandskatorna i det avseendet.

Fiskmåsarna på taket ruvar fortfarande på ägg, men det är väl snart dags för dem också att kläckas.