1 maj. Knölsvanarna har ockuperat ett gammalt sothönsbo

Jag fotograferade knölsvan,sothöna, gräsand, vigg, stare, sädesärla, blåmes, strandskata, skrattmås och fiskmås.

Värmeböljan är över. Temperaturerna är mer normala för årstiden. På natten ligger de något över noll, på dagen på ca 10 grader. Idag var det mulet. En svag sol bröt dock igenom på eftermiddagen.

Knölsvanarna bygger bo


Svanarna överraskade mig verkligen. Jag hade väntat att de skulle börja bygga ett bo där svanar brukar göra det, d v s vid den plats jag brukar kalla Svanboet. Såvitt jag förstod var det den enda möjliga platsen.

Men idag hittade jag en av svanarna liggande i ett gammalt sothönsbo. Den plockade kvistar från träden intill och byggde vidare på boet. Den andra svanen gjorde samma sak i närheten.


Det ser alltså ut som om de tänker stanna och boa här i sjön. Platsen är inte så dumt vald. Den ligger ganska långt ut och alltså rätt lätt att komma till utifrån vattnet. Men svårt att nå från land, eftersom det inte går att vada dit ut. Det ser väl lite ovanligt ut med ett svanbo av pinnar och inte gammal vass. Vi försökte hjälpa till genom att bära dit vass från platsen för gamla Svanboet men den verkade de helt ointresserade av, åtminstone för tillfället. Det ska bli spännande att följa utvecklingen.

Sothönsen börjar lägga sig i bona
I åtminstone tre av bona ligger de nu sothöns ganska stadigt.


Vid Trekantsparken tror jag ruvandet av ägg redan börjat. jag har inte sett det tomt på länge.

Vid boet hitom Matningsviken har det också oftast legat någon sothöna i boet. Idag lämnade dock båda sothönsen boet för att utkämpa en revirstrid med en annan sothöna. Den plockade också med sig mer bomaterial på vägen tillbaka till boet.


Sothönan kommer med en pinne... ...kliver upp i boet... ...och lägger pinnen på rätt plats

Även vid boet nära Grillplatsen ligger en av sothönsen stadigt i boet. Den andra simmar runt och hämtar mer bomaterial, bl a från den vass vi försökte ge till svanarna.

Vi gick inte så långt att jag såg vad som hände vid boet i Blommensbergsviken.

Skrattmåsar och fiskmåsar vid Trekantsparken

Som vanligt fanns det också en hel del skratt-
måsar och fiskmåsar vid Trekants-parken som väntade på mat. Några hittade kan-
ske något på marken som det såg ut.

Svanarna kom också dit i hopp om lite mat efter dagens idoga arbete med boet.
"Vill du höra en hemlighet?" "Det finns mat på marken" "Ja visst ja. tack!"

Årets första viggar

Långt ute på sjön låg två vigghanar. De är de första jag ser i år. De brukar inte häcka här men komma på besök på väg till häck-ningsplatserna och komma tillbaka på sensommaren och hösten för att äta upp sig i Sjögräsbältet.

En av dem simma-de in mot Tre-kantsparken i hopp om att få mat där.

Gott om starar och andra fåglar runt sjön
Tidigare har jag nog bara sett någon enstaka stare kring Trekanten. Nu vimlade det av dem på gräsmattorna såväl i Trekantsparken som vid Trekantsstranden. Även i träden såg jag starar. Runt Trekanten såg jag också andra fåglar såsom sädesärla och blåmes, den senare troligen på väg in i sitt bo. Även en kråka och ett par gräsänder fastnade på mina bilder.

En strandskata i Trekantsparken
En av strandskatorna från taket kom ner på gräsmattan i Trekantsparken för att få lite mat i sig. så här såg det ut.