3 och 4 maj, Vid Trekanten

Jag såg knipor, sothöns, skrattmåsar, silltrutar, kråkor, stadsduvor, talgoxar, sädesärlor och en blåmes.

Vädret har varierat ganska mycket de senaste dagarna. Vi har haft regn och åska. Man har varnat för nattfrost, men jag tror inte att det blivit någon. De flesta eftermiddagarna har det ändå varit en hel del sol och temperaturer på över tio grader. Så var det även de här dagarna.

Sothönsen bygger bo eller ligger redan på ägg i dem
Jag har som vanligt vi den här tiden på året ägnat en del tid åt att kolla upp vilka sothöns som ser ut att häcka var. Det är ju nu, innan grönskan blivit alltför tät, som man har möjlighet att upptäcka bona.


Det första boet träffade jag på redan vid Trekantsparken. Där har det häckat ett sothönspar under alla de år jag följt dem. Så alltså även i år. Men nu har de lämnat sitt gamla bo och flyttat in i ett nytt lite längre ut i grenverket på samma träd som tidigare. Det här boet påbörjades av ett skäggdopping-
par förra året. De läm-
nade dock Trekanten innan boet blev färdigt.


Den ene av sothönorna har legat i boet varje gång jag tittat till det. Den andre drar fortfarande dit kvistar. Det förefaller alltså som om ruvningen har börjat där. Sothönsen brukar turas om med ruvningen även om honan lär ruva mest. man vet alltså inte vem det är som för tillfället ligger i boet.


Nästa bo på mina promenader hittade jag strax bortanför Matningsviken. Där har samma bo använts under alla år jag sett dem. Ett par håller till kring boet. De försöker jaga bort knipor, skrattmåsar och andra som kommer för nära boet. Ofta, men inte alltid, ligger den ene av dem i boet. Jag tror därför att de ännu så länge inte har fått några ägg.


Hitom grillplatsen finns ytterligare ett bo. Ett par sothönor är mycket aktiva omkring det. Idag såg jag för första gången någon av dem kliva upp i boet, men besöket blev kortvarigt.

Även kring bersån vid Nynäs har ett par sothönor varit ganska aktiva. Men jag har inte sett något riktigt bo, så jag är lite osäker om hur det blir där.

Före Svanboet ligger liksom förra året ett bo. Där har det också legat en sothona i boet de gånger jag sett det. Även här förefaller således häckningen ha kommit igång.


Det sista boet jag sett ligger i Blommensbergsviken, innanför bron. Jag vill minnas att det låg ett bo ungefär där för två år sedan. Förra året fanns det ett bo utanför bron, men där syns nu ingenting nu. I det här boet har det stadigt legat en sothöna i boet. Den andre kommer med jämna mellanrum dragandes med kvistar, som de tillsammans omsorgsfullt placerar på boets kanter. Även här pågår nog häckning.


Dessutom har jag sett en del sothöns utöver de här men de har inte varit så stationära och inte visat så tydliga parbildningar. Men det kanske kommer. Vi kan alltså börja vänta tillökning bland sothönsen kring den 25 maj om min fågelbok har rätt.

Om du vill jämföra med hur det såg ut förra året vid den här tiden kan du göra det här.

Andra fåglar i sjön
Men naturligtvis har jag sett enhel del andra fåglar i sjön de här dagarna.


De vanligaste har varit skrattmåsarna. De sprider ut sig såväl på vattenytan som över sjön och gräsmattorna. De samlar ihop sig och väsnas och bråkar så fort någon kommer ner för att mata fåglarna.

Även gräsänder är det gott om utefter stränderna. De finns nu ofta parvis. Ibland ser man hanar ensamma eller i grupp. Deras honor ligger väl redan på ägg.

De sista veckorna har jag sett ett par silltrutar ligga på vattnet utanför Trekants-
parken. De har efter hand kommit in allt närmare land. Så här nära brukade de inte komma tidigare.

Viggarna har varit vanliga en tid. Men nu har de flesta lämnat Trekanten för att häcka annorstädes. Enstaka viggar är dock fortfarande kvar.

Kniphonan har jag sett båda dagarna, oftast nära Matningsviken. Däremot har jag inte sett hanen de här dagarna. Antingen håller han till längre ut på vattenytan eller också har han redan flyttat vidare.

Jag har också hört att man sett ett svanpar i förra veckan i närheten av Svanboet. Det kan ha varit Aloe med sin hona eller något helt annat par. Vi får väl se om de återkommer.

Fåglar runt omkring sjön
Som jag upplevt det har ringduvorna varit de vanligaste fåglarna kring sjön, åtminstone om man bortser från småfåglar såm gråsparvar o dyl. Jag har hört och sett dem nästan överallt. De har varit så vanliga att jag nästan tröttnat på att ta bilder på dem.


Eftersom jag haft min uppmärksamhet riktad ut mot vattnet har det istället mest blivit sådana fåglar, som kommit ner till stränderna, som jag fotograferat. Till dem hör stadsduvor, kråkor, talgoxar och sädesärlor. En blåmes får också komma med här även om den höll sig på andra sidan gångvägen.

Sädesärla vid Svanboet
Blåmes på en kvist

Talgoxe på en mur