10 juli, Runt Trekanten

Även idag handlar det mest om sothöns med ungar. Men det finns också med gräsänder med ungar, fiskmåsungar, gråtrutsungar och badande gråsparvar.

Vädret var varmt, drygt 20 grader, men ostadigt. Jag gick ut strax före två.

Vid stranden av Trekants-parken mötte jag först en gråtrutsunge på land. Några gräsänder och skrattmåsar fanns ute på vattnet. Närmare glasskiosken träffade jag på sothönsfamil-
jen. De var först uppe på land men gick ner i vattnet och simmade hemåt.

Vid Trekantsstranden låg en flock gräsänder av blandade kön och åldrar.

Vid Matningsviken såg jag inte till någon fågel men vid grillplatsen hittade jag den yngsta sothönskullen. Jag skymtade åtminstone tre av ungarna inne bland lövverket.

Sothönsfamiljen från Svanboet låg nu bland träden alldeles intill badplatsen. På andra sidan badplatsen var nu sothönsfamiljen, som häckat där, tillbaka. Det var fortfarande fyra ungar kvar. De promenerade uppe på land, viftade med de små vingarna för att öva dem eller provade på att dyka till botten. Det gick väl inte så bra ännu.

Intill sothönsfamiljen låg en andhona med två ungar, troligen dem jag tidigare sett vid badplatsen. Några andra gräsänder satt eller låg på dagvattenledningen ut från Blommensbergsviken till bron. Sex viggar höll till ute i Sjögräsbältet. De åt för fullt både på ytan eller genom att dyka ner mot botten.

Jag följde Nybohovssidan hem utan att se något mer noterbart. Det slog mig dock att jag inte sett svanarna sedan den 27 juni. De har väl dragit iväg ett tag. Eftersom det inte blev några ungar i år är det ingenting som håller dem kvar just i Trekanten. men jag är övertygad om att Aloe även i fortsättningen kommer att dyka upp med jämna mellanrum för att se till att inga andra svanar etablerar sig här. Det här är ju "hans sjö".

Lite senare på dagen gick jag hem från Gröndal och följde då på nytt Trekanten. I den kraftiga sydvästliga vinden hade sjögräsfältet drivit in ganska nära badplatsen. Där låg nu sothönsfamiljen från Svanboet och åt. Även de här ungarna prövade på att dyka. Viggarna fanns också kvar.

Sothönsfamiljen från Trekantsparken låg nu samlad vid Fiskevården. De flesta av dem klev upp på land för att leta mat. När de inte hittade något särskilt gav de sig ut på vattnet igen.

På gräsmattan i Trekantspar-
ken låg nu en fiskmåshona omgiven av inte mindre än fem ungar. Men åtminsto-
ne en av dem verkade vara den trutunge jag tidigare sett nere vid vattnet. Även en av de andra kan ha varit en trutunge.I en vattenpöl på gångvägen genom parken badade fyra gråsparvar. Att det regnat uppskattades tydligen åtminstone av några.


Fiskmåshonan i Trekantsparken

Fiskmåsungar i Trekantsparken

Badande gråsparvar i Trekantsparken