17 juli, Vid Trekanten

Nu är fiskmås- och gråtrutungarna flygfärdiga. även de yngsta sothönsungarna håller på att förlora det röda och se mer vuxna ut. Jag såg också gräsänder, kråkor och skator.

Nu har värmen liksom smugit sig på. även om det ofta är mulet och det regnar då och då är vädret mest soligt med eftermiddagstemperaturer kring 25 grader.

Fiskmås- och gråtrutsungarna

Fiskmås- och gråtrutsungarna, som för några dar sedan provade att starta från vattnet med dåligt resultat, är nu fullt flygfärdiga. De höll sig framme bland alla andra måsar, gräsänder och sothöns när en man matade fåglarna vid Fiskevården. Såvitt jag kunde se fick de sin beskärda del, Men de föreföll att göra kortare turer i luften och sällan vila på vattnet. De startar fortfarande hellre sina flygturer från land.


Flygande fiskmåsunge

Startande fiskmåsunge

Flygande fiskmåsunge

Sothönsfamiljerna
Sothönsfamiljen från Trekantsparken var också med och delade på det som bjöds. även ungarna åt själva. Några av dem dök också ner till botten för att söka sådan mat på egen hand. även om de var under ytan förvånansvärt länge verkade de inte kunna få med sig mat därifrån i särskilt stor utsträckning. När de kom upp simmade de fortfarande fram till de vuxna och blev matade.

Sothönsfamiljen från grillplatsen höll nu till vid Svanboet. De numera tre ungarna har växt betydligt, men har fortfarande kvar lite rött på huvudet. De gömmer sig inte längre under träden utan kommer upp på land av nyfikenhet eller för att bli matade.

Sothönsfamiljen bortom badplatsen var samlad i boet.

Andra fåglar
Sjögräsbältet har nu delat sig i två. Det ena liggen nära badplatsen, det andra längre ut mot Nybohovssidan. Viggar, gräsänder och sothönsfamiljen från Svanboet låg och åt i båda bältena.

Några kråkor letade matrester bland solbadarna på badplatsen. En skata, som såg lite ruggig ut och möjligen kan vara skadad satt vid Anticimex. När jag passerade glasskiosken på hemvägen lyfte just en av måsungarna för en liten flygtur bland alla vuxna fiskmåsar, som svävade i skyn där ovanför.

Om Trekanten och dess vatten
Mejlet jag fick i början av veckan om ett eventuellt utsläpp vid den nya bron och ett eventuellt badförbud vid badet fick mig att försöka ta reda på vad som egentligen hade hänt. Av det lärde jag mig bl a följande.

Det är tre förvaltningar/bolag som är ansvariga för Trekanten och dess omgivningar.

Stadsdelsförvaltningen svarar för skötsel av områdena kring sjön, inklusive badplatsen. Det innefattar parkarbeten, städning, vad som får finnas runt sjön o s v.

Stockholm Vatten ansvarar för vattenkvalitén. De driver bl a ett litet reningsverk dagvatten från Aspudden och Gröndal, placerat under den nya bron. Klarar reningsverket inta av att ta emot allt dagvatten, t ex efter så mycket regn, som kom i förra veckan, samlas överskottsvattnet i en uppsamlingsbassäng, som ligger innanför bron. där ska det stanna till dess reningsverket har kapacitet att rena även det vattnet. Grumligt vatten innanför bron ska därför inte medföra några problem. Den iakttagna grumligheten fanns dock på båda sidor om bron.

Miljöförvaltningen gör kontinuerliga provtagningar på vattenkvalitén bl a vid stadens alla badanläggningar. Bara de har befogenhet att utfärda badförbud. De gör det dock ytterst sällan. då ska orsaken till badförbudet tydligt framgå av skyltningen.

Alla dessa tillsammans medverkar till att vi i Trekanten har en av Sveriges bästa och trevligaste badsjöar med ett relativt rikt fågelliv så centralt placerad i storstaden.

Ingen av dem kände till några utsläpp vid reningsverket eller hade utfärdat något badförbud. Miljöförvaltnigen tog prover i måndags som visade att vattenkvalitén då var god.

Så egentligen har jag inte kommit särskilt mycket närmare ett svar på frågorna Vad berodde grumligheten på båda sidor om bron på och vem satte upp staketet med lapp om badförbud. Kan någon av er hjälpa mig?