17 juli. Ny sothönskull vid Trekantsparken

Jag fotograferade sothöna, knölsvan, gräsand, stare, fiskmås,.

Vädret växlar ständigt. Förmiddagen var solig och varm men mitt på dagen kom en rejäl regn- och åskskur. Med hagel i Stockholmstrakten men det såg inte jag. När regnet nästan upphört och solen började skina igenom det stilla duggregnet gav jag mig ut.

Tre nya sothönsungar vid Trekantsparken
När jag kom ned till stranden vid Trekantsparken såg jag sothönsföräldrarna komma insimmande med mat som om de fortfarande matade sina ungar. Men de borde ju vara praktiskt taget fullvuxna och kanske flygfärdiga vid det här laget. Jag blev mycket överraskad när jag plötsligt fick se tre relativt nykläckta sothönsungar bli matade i strandkanten.

Så här sent på året har jag aldrig tidigare sett nykläckta sothönsungar. Jag konsulterade mina fågelböcker (främst Fåglarna i färg från 1958) som sa att sothönsen lägger sina ägg i april/maj och ruvar i 23 dagar. Det här var tydligen så ovanligt att det inte beskrevs i böckerna.
Båda sothönsen matade ungarna i strandkanten
De tre sothönsungarna matas i strandkanten

Sothönsungarna höll till på precis samma ställen som den tidigare kullen gjorde så sent som den 28 juni, d v s för mindre än 20 dagar sedan. Det skulle förvåna mig om de starkt revirhävdande sothönsen skulle tillåta andra sothöns att häcka mitt i det egna reviret. Jag får därför intrycket att det är samma sothönspar som fått en andra kull, vilket jag heller aldrig hört talas om att de kan få. De skulle alltså lagt nya ägg innan den tidigare kullen klarade sig själva. Är det någon som hört talas om något liknande?

Knölsvanfamiljen i Badet


Knölsvanar-na har ju mest hållit till kring Sport-fiskarna på sista tiden. Idag, efter regnet när Badet var nästan tomt på männi-skor, såg jag att svan-familjen gått upp på badstranden och lagt sig vid vattnet för att putsa fjäder-dräkterna.

Svanfamiljen i Badet

När en liten hund passerade på gångvägen upphörde Svante med sitt putsande och höll koll på hunden. Med jämna mellanrum väste han varnande. Varken hund eller matte föreföll särskilt rädda för eller intresserade av honom och hans familj.

Gräsänder och stare på gräsmattan vid Trekantsstranden
En ensam vigg låg långt ute vid sjögräset utanför Sportfiskarna. Runt om i sjön fanns också många gräsänder.


En del av dem lockades upp på gräsmattan vid Trekants-
stranden när en liten flicka började mata fåglar där.

I närheten gick en ensam ung stare och letade mat på egen hand.

Gräsänder blev matade på gräsmattan

Mest fiskmåsar vid Trekantsparken


Vanligtvis i år dominerar skrattmåsar-na vid stranden av Trekants-parken. Men idag fanns det mest fiskmåsar där. Bland dem fanns ganska många ungar, som var stora nog att vara med och slåss om de godbitar som bjöds.

Mest fiskmåsar vid Trekantsparken

Brun råtta vid Grillplatsen


Inte så sällan ser jag gnagare av olika storlekar kring sjön. Det är dock sällan jag hinner med att få dem på så tydliga bilder att man kan försöka identifiera vad det är. Men idag fick jag bra bilder på den här gnagaren vid Grillplatsen, som jag identifierar som en brun råtta.

Den förflyttade sig ganska långsamt i strandkanten innan den försvann någonstans precis vid vattenbrynet.

Brun råtta vid Grillplatsen

Ännu en knäckepil knäckt vid Trekantsstranden


Ännu en av knäckepilarna vid Trekantsstranden har fått stammen knäckt. Det verkar inträffa ganska ofta och ingår i deras naturliga sätt att vara. Sprickorna löper delvis längsmed fibrerna i trädet så att roten fortfarande kan försörja kronan med sav. Kronan i sin tur hamnar delvis i sjön och utvecklar nya rottrådar där.

Knäckepilarna förökar sig delvis på att kvistar bryts av av vinden och slår rot på de ställen i strandkanten där de landar.

Knäckt knäckepil

Inte bara pilar frodas i strandkanten
Det är inte bara knäckepilar som frodas i strandkanten. Det gör också många blommor. Här är ett axplock av dem.
Vita näckrosor nära Badet
Fackelblomster vid Trekantsparken
För mig okänd blomma vid Blommensbergsviken

Sothöna på väg in med mat
Sothönsunge i strandkanten
Sothönsungar på väg till säkrare ställe ute bland träden
Svanungarna i Badet
Tre av svanungarna låg som vanligt tätt ihop...
...medan den fjärde ofta höll sig lite för sig själv
Svante höll koll på hunden och väste hotfullt
Gräsandshona vid Trekantsstranden
Ung stare på gräsmattan vid Trekantsstranden
Mest fiskmåsar vid Trekantsparken
Ny version av "måsar på en gren"
Även fiskmåsungarna höll sig framme och fick sitt
Brun råtta vid Grillplatsen
Råttan försvann i vattenbrynet
Kronan stöder mot sjöbotten
För mig okänd blomma vid Sportfiskarna