22 juli. Ännu fler sena sothönsungar

Jag fotograferade sothöna, knölsvan, skata och fiskmås.

Förmiddagen var solig och relativt varm. När vi gick ut - så sent som vid halvfemtiden - var himlen molntäckt och regnet hängde i luften. Temperaturen låg kring 23 grader.

Faktiskt fyra sothönsungar vid Trekantsparken
Jag kunde inte hitta den nya sothönsfamiljen på de vanliga ställena vid Trekants-
parken. Däremot hittade jag dem lite senare vid Trekantsstranden nära Sport-
fiskarna. Jag tyckte att det var märkvärdigt med en så lång utflykt med så små ungar, även om de rörde sig tätt intill land i skydd av växtligheten där eller under de träd, som sträckte ut över vattnet. När de kom ut på öppet vatten upptäckte jag att det faktiskt fanns fyra ungar i kullen. Alla höll sig mycket nära någon av föräldrarna. Medan jag tittade på dem rörde de sig sakta bort emot Matningsviken.
Tre av de fyra sothönsungarna i den nya kullen
Från det relativa skyddet intill land...
...över farligt öppet vatten...
...till det relativa skyddet under trädens lövverk.

Jag hade ju undrat var den äldre sothönskullen tagit vägen när den nya kom. Hittills hade jag ju inte sett dem sedan juni. Men nu såg jag åtminstone två av ungarna. De befann sig ganska nära den nya kullen, en på var sida om dem. Nästan som om de var någon slags extra vakter kring dem. Visst var det samma sothöns som fått ännu en kull!

Ännu en sen sothönskull i sjön
Även i Blommensbergsviken såg vi aktiva sothöns. Två vuxna sothöns simmade i skytteltrafik mellan ett lövverk i den bassäng som liggen närmast Badet och ett annat lövverk i den andra bassängen. De simmade alltid tätt tillsammans. På varje provianteringsutflykt var sothönsen tvungna att i båda riktningarna pasera den läns, som skiljer de båda reningsbassängerna från varandra. Det föreföll såväl besvärligt som ansträngande.
Sothönsföräldrarna på väg hem med mat

När vi följt deras arbete ett tag kunde vi skymta små, nykläckta sothönsungar, som mötte dem inne under lövverket. Vi kunde dock varken se hur många de var eller plåta dem.

Knölsvanfamiljen vid Sportfiskarna


Svanfamiljen låg och dåsade nedanför Sport-fiskarnas hus. Några av dem uppe på gång-vägen, där de blev matade.

Så småning-om begav de sig ut till det sjögräs-bältet, som ligger i vattnet utanför.

Svanfamiljen vid Sportfisktarna

Skator och unga fiskmåsar på promenaden
Skata på gräsmattan i Trekantsparken
Ung fiskmås på gräsmattan vid Trekantsstranden
Ung fiskmås på gräsmattan vid Trekantsstranden

Och så blommorna
Kärringtand vid Trekantsstranden
Okänd blomma vid Bron
Olika nyanser av grönt
Knölklocka vid Södra Stranden