7 mars. Massor av talgoxar, blåmesar, pilfinkar och gråsparvar i Fågelparadiset

Jag fotograferade pilfink, gråsparv, blåmes, talgoxe och koltrast.

Jag lockades ut därför att det var ett strålande väder och jag hade inget särskilt för mig. Solen sken, det var vindstilla och temperaturen låg några grader över noll. Men på de flesta ställen var det fortfarande mycket halt och isigt. Det var oftast lättare att gå i snön vid sidan av gångvägarna.

Men till att börja med hade jag inte mycket för det. I Doftparken såg jag några gråsparvar kring skatboet och några andra på marken på kullen. Men bilderna på dem blev inte särskilt lyckade. Jag fortsatte upp på Sluttnigen mot Nybohov för första gången på länge. Men även där var det ont om fåglar. Jag skymtade några i trädtopparna, men ingen fastnade på bild. Och så fortsatte det även förbi Badet. När jag gick ut på isen vid Anticimes kunde jag se några talgoxar och blåmesar i träden vid stranden, men även där utan att få några hyggliga bilder. Så jag gick upp från isen igen vid Matningsviken och tyckte att det var en misslyckad dag. Men så vände det.

Talgoxar, blåmesar och pilfinkar i buskaget vid Matningsviken


Det fanns inte längre några talgbollar i buskaget vid Matningsviken. Först såg jag inte heller några fåglar där. Men så småningom upptäckte jag flera pilfinkar, blåmesar och talgoxar i bakkanten av buskaget och på marken under det. Och de här fastnade verk-ligen på bild.

Blåmes i buskaget vid Matningsviken
Talgoxar i buskaget vid Matningsviken

Pilfinkar och gråsparvar i buskaget på gräsmattan utanför restaurangen


Det var lättare att gå på den frilagda gräsmattan över fjärrvärme-ledningen. Därifrån kunde jag se och fotografera några av alla de gråsparvar som fanns inne bland de låga buskarna på gräsmattan framför restaurangen. Högst upp i buskaget satt några pilfinkar.

Pilfinkar bland buskarna på gräsmattan>


> Blåmesar, talgoxar, pilfinkar och gråsparvar i Fågelparadiset
Idag var det en fröjd att komma till Fågelparadiset. Där fanns fler fåglar än jag sett någon gång tidigare den här vintern. Redan i buskarna innan träffade jag på en blåmes på nära håll. En annan höll till på marken därunder. Massor av gråsparvar och några pilfinkar satt i deras vanliga buskage. De var också vanligast framme vid fröautomaten. En talgoxe satt i trädet bredvid. En koltrasthona promenerade på gångvägen utanför.
Blåmes i buske vid Fågelparadiset
Blåmes under buske vid Fågelparadiset
Talgoxe i Fågelparadiset
Talgoxe i Fågelparadiset