26 april. Fortsatta årets första: Knipa, vitsippa, vårlök och påsklilja

Jag fotograferade storskrake, knipa, sothöna, ringduva och pilfink.

Fler vårtecken: Årets första vitsippor, vårlökar och påskliljor
Nattemperaturerna har ett tag legat över noll och eftermiddagstemperaturerna stigit till mer än 10 grader. Idag när jag gick ut vid tvåtiden var det 13 grader varmt.

På gräsmattan utefter Trekantsstranden såg jag årets första vitsippor och vårlökar tillsammans med några scilla.
Vitsippor på gräsmattan vid Trekantsstranden
Vitsippor på gräsmattan vid Trekantsstranden
Vårlök på gräsmattan vid Trekantsstranden
Scilla på gräsmattan vid Trekantsstranden


Nedanför Terrassen hade ovanligt många av de påskliljor, som jag sett bladen av tidigare, nu slagit ut i blom. De dominerade därmed sluttningen så att det var svårt att lägga märke till de övriga blommorna där.

Påsklilja nedanför Terrassen

Årets första storskrakar ute på sjön
På vattnet utanför Matningsviken såg jag ett par storskrakar. Det var de första jag sett i år.
Storskrakspar ute på vattnet utanför Matningsviken
Storskrake, hane, ute på vattnet utanför Matningsviken
Storskrake, hona, ute på vattnet utanför Matningsviken

Ett par knipor låg bland träden bredvid Matningsviken


Rakt innanför storskrakarna såg jag ett par knipor bland träden vid vattnet. Jag antar att det är samma par jag tidigare i år sett vid det gamla Svanboet och som tidigare år också besökt oss här. Honan brukar stanna kvar här och så småningom visa sig med ett stort antal ungar, som hon förflyttar till mer lämpliga miljöer för dem.

Ett par knipor bland träden bredvid Matningsviken

I övrigt på sjön verkar det finnas ungefär lika många gräsänder som tidigare. Detsamma kan man säga om såväl skratt- som fiskmåsar. Däremot verkar det bli färre sothöns i år. Ett par verkar liksom tidigare år ha etablerat sig vid Trekantsparken. Enstaka andra sothöns såg jag utefter stränderna utan tydlig parbildning.

Triangeldrama bland ringduvor i Gröndalslunden
I ett träd i Gröndalsparken satt en ringduvehona och kråmade sig. En hane satt i trädet bredvid och spanade in henne. Så småningom tog han mod till sig och slog sig ner i samma träd som honan. Då upptäckte han att det redan satt en annan hane högre upp i samma träd. "Vår" hane studerade den andre länge innan han vågade närma sig honan mer. Han blev tydligen accepterad som kavaljer. Den brädade hanen dröp så småningom av.
Ringduvehonan satt och kråmade sig
"Vår" hane satt i ett träd bredvid
"Vår" hane vågade fram till hennes träd

"Vår" hane blev tydligen accepterad som kavaljer

Men jag hittade ringduvor, som parade ihop sig såväl vid det gamla Svanboet som i Sannadalsparken. Som avslutning på sidan har jag lagt in en pilfink från Gröndals-parken, en åskådare till Triangeldramat.
Naturdagboken Start Denna månad 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Långt utvecklad kastanjeknopp
De flesta tussilago vid Trekantsparken stod fortfarande bara i knopp
Påskliljor nedanför Terrassen
Påskliljor nedanför Terrassen
Storskrake, hona, ute på vattnet utanför Matningsviken
Kniphona bland träden bredvid Matningsviken
Kniphane bland träden bredvid Matningsviken
En av sothönorna vid Trekantsparken
"Vår" duva upptäckte rivalen i samma träd
Ett par ringduvor vid det gamla Svanboet
Ett par ringduvor i Sannadalsparken
Pilfink i Gröndalsparken