4 april. Skatorna parade ihop sig och småfåglarna sjöng

Jag fotograferade nötväcka, talgoxe, blåmes, gråsparv, skata, snöskata och koltrast.

Det var som vanligt numera solsken och ca 5 plusgrader på eftermiddagen efter en kall natt. Isen såg ju fortfarande bra ut på avstånd men endast en fiskare hade vågat sig ut på den. Vid det gamla Svanboet hade det bildats lite öppet vatten, nästan tillräckligt för att locka hit de första gräsänderna.
Isen såg fortfarande bra ut men försämras dag för dag

Snöskata, blåmes och gråsparvar i Doftparken


Det fanns en hel del fåglar i Doftparken. De som kom med på mina bilder var en snöskata i ett litet träd. Vid en talgboll intill satt en blåmes. Och så var det naturligtvis en del gråsparvar kring det gamla skatboet.

Snöskata i Doftparken

Skatorna parade ihop sig
Det var gott om skator nästan överallt på promenaden. De började alltmer tydligt para ihop sig två och två. Några hade t o m börjat förbättra sina gamla bon. Men jag såg också skator som fortfarande var mer intresserade av mat än att hitta en partner.
Skata vid bo i Trekantsparken
Samma skata med partner på marken
Skatan vid deras gemensamma bo

Nötväcka, talgoxe, blåmes och koltrast på Terrassen
En hackspett hackade på stammen till ett stort träd på sluttningen mot Terrassen. Tyvärr satt den på fel sida av trädet. När jag gick runt det försvann den. Uppe på Terrassen hördes mycket fågelsång och många fåglar - som jag såg det mest talgoxar - virvlade runt. Men det enda jag fick med på bild därifrån var en blåmes. På vägen ner från Terrassen mot Dungen såg jag också en nötväcka, en talgoxe och en koltrast som var tillräckligt stilla för mig.
Blåmes på Terrassen
Nötväcka i Dungen
Talgoxe i Dungen

Årets första insekt
Solen väcker till liv inte bara fåglar. Nedanför Terrassen såg jag också årets första insekt utomhus. Fast så mycket liv var det inte fråga om, den satt helt stilla på ett gammalt löv på marken.

Blåmesar och gråsparvar i Fågelparadiset
I Fågelparadiset fanns det inte så många fåglar längre. Men några blåmesar och gråsparvar såg jag i alla fall.
Blåmes i Fågelparadiset
Blåmes i Fågelparadiset
Blåmesar i Fågelparadiset
Blåmes i Fågelparadiset

Snödroppar på fler ställen


Förra veckans snödroppar nedanför Terrassen fanns kvar. Men nu fanns det sådana även på andra ställen, t ex vid det gamla Svanboet, mellan Anticimex och Terrassen samt i Fågel-paradiset.

Snödroppar nedanför Terrassen
Naturdagboken Start Denna månad 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Ensam fiskare på isen
Öppet vatten vid det gamla Svanboet
Blåmes i Doftparken
Gråsparvar vid det gamla skatboet
Skatpar i Trekantsparken
Ett annat skatpar i Trekantsparken
Den här skatan ...
...var mer intresserad av mat
Koltrast på sluttningen mot Terrassen
Årets första insekt utomhus
Gråsparv i Fågelparadiset
Snödroppar vid det gamla Svanboet
Snödroppar mellan Anticimex och Terrassen
Snödroppar nedanför Terrassen
Snödroppar i Fågelparadiset