28 april. Rådjur på gräsmattan utanför restaurangen

Jag fotograferade knölsvan, kanadagås, vigg, storskrake, sothöna, gräsand, rödhake, grönfink, koltrast, stare, fiskmås och sädesärla.


Det var soligt på morgonen men under dagen kom det upp en del ulliga moln. När vi gick ut vid tolvtiden var det växlande molnighet och 12-13 grader varmt. Det blåste dock en del från väster så det var inte så behagligt som vi trodde. Det blev därför bara en tur runt sjön, inte till Vinterviken och Örnsberg, som vi planerat.

En del ulliga moln på himlen

Råbock på gräsmattan utanför restaurangen
Jag börjar med det mest överraskande under promenaden. När jag vände mig om efter att ha fotograferat ett par starar i ett buskage utanför restaurangen stod en råbock bara några meter ifrån mig på gräsmattan. Det var mitt på dagen och en hel del folk i rörelse runt omkring den. Efter att vi iakttagit varandra en stund sprang den med lätta och inte alltför snabba steg utefter gångvägen vid stranden mot Matningsviken till. Jag tappade kontakten med den när den försvann bakom några buskar.
Råbocken på gräsmattan utanför restaurangen
Råbocken sprang lugnt på gräsmattan utefter gångvägen

Vi åt på restaurangen. När vi därifrån gick vidare mot Matningsviken såg vi helt plötligt råbocken ligga i lugn och ro inne i ett buskage bara några få meter ifrån oss. Den låg föreföll obekymrad om vår narvaro och låg kvar medan jag fotograferade och även när vi gick vidare.

Årets första viggar och kanadagås
Ute på sjön låg det sex viggar. Så småningom delade de upp sig så att två av dem tog sig till Badet och de övriga mot Doftparken.
Sex viggar ute på vattnet
Ett par av dem , nu vid Badet
En hane av dem, nu nedanför Doftparken


En ensam kanagås låg och åt vid det gamla Svanboet. När vi gick vidare till Badet såg vi den komma dit och ställa sig i strand-kanten. Och när vi så småningom kom ner till Trekants-parken låg den där sothönsen brukar hålla till.

Kanadagåsen vid det gamla Svanboet

Storskrakar, sothöns och gräsänder
När vi kom ner till sjön låg det åtminstone tre storskrakar på vattnet utanför Doftparken. Så småningom såg vi dem ute på vattnet i det som väl även i år kommer att bli Sjögräsbältet. Ett par sothöns höll på att bilda par vid det gamla svanboet. Den ena av dem höll idogt på att jaga bort gräsänderna som kom för nära dem. Ett par av de änderna höll på att para sig intill kanadagåsen och fick då vara ifred för sothönan.
Storskrakar ute på vattnet utanför Doftparken
Storskrake, hane, nu ute i Sjögräsbältet
Sothöna som jagade bort gräsänder

Årets första rödhake samt sädesärla, grönfinkar och eventuellt en bofinkshona


Årets första rödhake såg jag bredvid Anticimex. Där hade den sällskap av ett par koltrastar. Nära Matningsviken såg jag vad jag först uppfattade som ett par grönfinkar. Men när jag tittar på bilderna ser honan mer ut som en bofinkshona. Kan ni hjälpa mig att klara ut vad det är? På gångvägen upp mot Sluttningen träffade vi på en sädesärla.

Årets första rödhake vid Anticimex
Grönfinkar nära Matningsviken. Eller?
Kan honan vara en bofinkshona?
Grönfink, hane, nära Matningsviken

Vit- och blåsippor, tussilago och maskros, pestskråp och knoppande pingstliljor
Det fanns även idag spridda vitsippor utefter Trekantsstranden. På andra sidan sjön, på Sluttningen, kunde jag konstatera att vitsipporna var mer utslagna ju högre upp på Sluttningen jag kom.

Blåsipporna blommade för fullt, inte bara på det första stället, vid Blommensbergs-viken utan även på flera andra ställen på Sluttningen. Även tussilagon vid Trekantsstranden hade nu slagit ut för fullt.

De första maskrosorna vid restaurangen och pestskråpen vid Matningsviken hade nu slagit ut. Pingstliljorna vid det gamla Svanboet stod i knopp.
Vitsippor utanför förskolan
Vitsippor nära Bron
Vitsipporna längre ner på sluttningen hade inte kommit lika långt som...
Blåsipporna på "vårt vanliga ställe"
Maskrosor vid restauangen
Pestskråp vid Matningsviken
Tussilago vid Trekantsstranden

PS. Knölsvanarna är tillbaka på sjön
Den 29 april såg jag ett svanpar vid stranden av Trekantsparken. När någon matade dem gick den ena svanen upp på land medan den andra låg kvar i vattnet. Det liknar beteendet på vårt "gamla" svanpar, vilket får mig att tro att det är Svante och Sara som kommit tillbaka i år igen. Sedan dess har de varit kvar i sjön, oftast vid Trekantsparken.

PPS. Fiskmåsarna på taket till Ahlsells är också tillbaka
De fiskmåsar, som brukar häcka tillsammans med strandskatorna på taket till Ahlsells är också tillbaka. den 1 maj låg de på ägg på sin vanliga plats inne i hörnet på taket. Men strandskatornas vanliga plats är fortfarande tom. De brukar annars oftast vara först. Det ska bli spännande att se om de kommer och om de då samarbetar med fiskmåsarna på samma sätt som tidigare år. Om det kan du läsa här och här. Deras samverkan fortsatte på samma sätt förra året.
Naturdagboken Start Denna månad 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Råbocken på gräsmattan utanför restaurangen
Råbocken i buskaget på gräsmattan
Råbocken i buskaget på gräsmattan
Råbocken i buskaget på gräsmattan
Vigghona vid Doftparken
Kanadagås vid Badet
Kanadagås vid Badet
Kanadagås vid Trekantsparken
Gräsänderna parade sig nära kanadagåsen
En av stararna utanför restaurangen
Årets första rödhake vid Anticimex
Koltrastar vid Anticimex
Gronfink, hane, vid det gamla Svanboet
Sädesärla på Sluttningen
...vitsipporna högre upp på Sluttningen
Blåsippor på andra sidan trappan
Blåsippor vid Tomtplatsen
Pingstliljorna vid det gamla Svanboet stod i knopp
Svanarna har kommit tillbaka
Fiskmåsarna på taket till Ahlsells har också kommit tillbaka