14 april. Många årets första: Stare, ringduva, bofink, knipa, sothöna och gräsand - samt tussilago

Jag fotograferade gräsand, knipa, sothöna, stare, ringduva, bofink, grönfink, större hackspett, skrattmås, fiskmås, skata, talgoxe, snöskata och koltrast.

Slut på de kalla nätterna. Nu hade vi äntligen blivit av med det mesta av istäcket på marken. Med eftermiddagstemperaturer på över 10 grader hade det blivit lite liv i naturen. Under dagens promenad hade mer hänt än under hela vintern. Fåglarna hade börjat återvända till sjön, flera flyttfåglar var på plats och bl a tussilago börjat blomma. Det blev en spännande promenad.

Isen låg fortfarande på sjön. Den bar att gå på för fiskeentusiasterna men hade på många ställen släppt vid stranderna. Den här fiskaren fick problem när han borrade ett hål för nära iskanten.

Gräsänder utefter Trekantsstranden från Sportfiskarna till Badet


De första ny-komlingarna jag såg var de här två gräs-änderna vid Trekants-stranden nära Sportfis-karna. Jag såg sedan gräsänder, ofta parvis, i de flesta rämnor med öppet vatten bort till Badet.

Årets första gräsänder i Trekanten, åtminstone som jag såg
Det kan vara svårt att komma upp på isen när kanten inte riktigt bär
Gräsand, hane, i Matningsviken

Knipor och sothöns vid det gamla Svanboet
I det lite bredare område med öppet vatten vid det gamla Svanboet fanns förutom några gräsänder ett knippar och en ensam sothöna. Kniporna, främst kniphonan, gömde sig ofta inne under träden för att få vara ifred från den lite aggressiva sothönan.
Kniporna på fritt vatten
Kniporna kom upp efter ett dyk
Kniphanen
Kniphonan

Starar utanför restaurangen


På gräsmattan utanför restaurangen upptäckte Marianne årets första "riktiga" flyttfåglar. Det var inte ringduvor, som det brukar vara, utan ett par starar. De flög upp och satte sig i ett träd, där jag kunde fotografera dem.

Årets första flyttfågel, en stare
.

Ringduvor vid Matningsviken och det gamla Svanboet
Årets första ringduva hörde jag bara några minuter senare, vid Matningsviken. Den satt i ett träd och kuttrade.

Lite senare, vid det gamla Svanboet fanns tre ringduvor, uppenbarligen en hona och två rivaliserande hanar. De senare jagade varandra från träd till träd. Jakten avslutades med en närkamp ute på isen. Tyvärr fick jag inga bilder från den.
En av ringduvorna vid Svanboet, troligen honan

Massor av bofinkar i Dungen och nedanför Terrassen


Vid Matningsviken hörde jag också årets första bofink och fick några bilder på den. Sedan hörde jag bofinkar från alla håll från Terrassen och Dungen. Jag tog gångvägen upp mellan dem för att få någon bra bild. Men några bofinkar såg jag inte då. Däremot bl a en grönfink i dungen.

Grönfink, hane, i Dungen

Större hackspett på Terrassen
Jag fortsatte över Terrassen. Där träffade jag på en större hackspett, hona. Den flög från träd till träd och småhackade. Även små stubbar prövade den på, uppenbarligen utan att bli helt nöjd.
Större hackspett, hona, på Terrassen

Ekorre nära Grillplatsen


På Terrassen träffade jag också på en hare, men den försvann ner i Dungen innan jag fick den på bild.

Däremot fastnade på bild den ekorre jag mötte på vägen ner mot Grillplatsen. Även den försvann sedan bort mot Dungen.

Ekorre nära Grillplatsen

Årets första tussilago vid Trekantsstranden
Nedanför Terrassen kunde jag.konstigt nog bara hitta de här krokusarna. Jag hade väntat mig en betydligt större prakt än så i värmen.

Men på hemvägen utefterTrekantsstranden såg jag årets första tussilago. Det var bara några få blommor utslagna men många knoppar var på väg.
Årets första tussilago

Fiskmåsar och skrattmåsar utanför Sportfiskarna


På isen utanför Sportfiskarna hade det samlats en stor mängd måsar. De var ditlockade bl a därför att någon kastade ut bröd från bryggan. Men de letade också mat som töat fram ur isen. Vid Trekants-parken och på taken runt omkring satt andra måsar.

Ett vimmel av skratt- och fiskmåsar över isen

Fler bilder på måsarna kan du hitta i galleriet här.

Och alla våra vanliga vinterfåglar då?
Ja, nästan allt det här var nya för året nya fåglar, däggdjur och blommor. Men hur stod det då till med alla dem som kämpat sig igenom vintern här och hjälpt oss att överleva den? Vi får ju inte glömma dem. Ja de fanns ju i minst samma utsträckning som tidigare. Här är några av dem som fastnade på mina bilder.
Skata vid stranden av Trekantsparken
Talgoxe vid Trekantsstranden
Koltrast på Terrassen
Naturdagboken Start Denna månad 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Fiskaren höll på att gå igenom isen när han borrade för nära iskanten
Gräsänder vid Badet
Gräsänder vid Badet
Sothöna vid det gamla Svanboet
Beundrar sin spegelbild?
Kniphanen vid Svanboet
Störda av sothönan drog kniporna iväg
Starparet utanför restaurangen
Årets andra flyttfågel, en ringduva
En av ringduvorna vid Svanboet, troligen honan
En av de kämpande ringduvorna
Den andre av de kämpande ringduvorna
Årets tredje flyttfågel, en bofink
Bofink, hane, vid Matningsviken
Grönfink i Dungen
Större hackspett, hona, på Terrassen
Den undersökte stam efter stam
Inte ens stubben var för liten för att undersöka

Ekorre nära Grillplatsen
Ekorre nära Grillplatsen
Krokus nedanför Terrassen
Tussilago utefter Trekantsstranden
Mycket är bara knoppar ännu så länge
Ett par skrattmåsar på isen
Ett par fiskmåsar på isen
En fiskmås lyfter
Snöskata på Terrassen